• Alles
 • (1)
  Film
 • (27)
  Fiets-Wandeltocht
 • (10)
  Overig
 • (1)
  Lezingen
 • (11)
  Bijeenkomst
 • (15)
  Sport
 • (5)
  Theater
 • (114)
  Tentoonstelling
 • (1)
  Religie
 • (1)
  Evenement
 • (5)
  Muziek
 • (14)
  Kinderevenement

Informatieavond gasvrij Laren

dinsdag 15 januari 20:00 uur

Laren - Laren gaat van het aardgas af en gaat over op een duurzame energievoorziening. De dorpsraad Wakker Laorne heeft hiertoe een projectgroep gasvrij Laren ingesteld.

Deze projectgroep voert de voorbereidingen uit voor het onderzoek naar een gasvrij Laren en het proces dat er voor zorgt dat alle Larenaren goed betrokken zijn. Want gasvrij Laren betekent iets voor elk van de bijna achttienhonderd woningen en bedrijfspanden.

Wijk van de Toekomst

In 2035 moet het gerealiseerd zijn. Daarom is Laren aangemeld én geaccepteerd in het Gelderse programma Wijk van de Toekomst. Ook andere dorpen en wijken zijn met deze uitdaging bezig. Men deelt kennis en ideeën. Tegelijk ligt een voorstel bij de gemeenteraad van Lochem om budget vrij te maken, zodat men met de Lochemse en provinciale financiering samen een goed plan kan maken. Op 15 januari is er een informatieavond in de kerkzaal in Laren.

Dat wijken en dorpen op termijn van het aardgas af gaan, zal weinigen verbazen. Klimaatverandering dwingt ons tot vergaande maatregelen. Men zal de uitstoot van CO2 snel moeten verminderen. In 2035 moet verreweg het grootste deel van de woningen in Gelderland duurzaam verwarmd worden.

Laren werd in 2017 door leerlingen van het Staring College onderzocht op de mogelijkheden om te verduurzamen. Na dat onderzoek vroegen de leerlingen of Wakker Laorne hiermee serieus aan de gang wilde. Dat heeft ertoe geleid dat een projectgroep Gasvrij Laren aan de gang is gegaan.

Laren is nu deel van het Gelderse netwerk Wijk van de Toekomst waarin dorpen en wijken hun kennis delen. De projectgroep Gasvrij Laren bestaat nu uit vertegenwoordigers van de belangrijkste groepen zoals de dorpsraad Wakker Laorne, Ondernemersvereniging Laren, woningcorporatie Viverion, gemeente Lochem, LochemEnergie en LTO. Het gaat om heel Laren, inclusief Exel en het buitengebied.

Hoe duurzaam verwarmen?

De projectgroep krijgt vaak de vraag hoe de Larense woningen dan duurzaam verwarmd gaan worden. Vrijwel iedereen gebruikt nu nog gas en veel woningen zijn maar matig of zelfs slecht geïsoleerd. Wie gaat dat dan betalen? En hoe zorgen we voor betrouwbare uitvoerders als bedrijven handjes tekort komen? En moeten we wel van het gas af? Kan het niet met biogas, of met waterstofgas? Kan ons elektriciteitsnet het wel aan, als we allemaal aan de warmtepomp gaan en elektrisch gaan rijden. En waar komt de duurzame elektriciteit vandaan? Of hebben we nog andere duurzame energiebronnen? Allemaal belangrijke vragen. We hebben daar best ideeën over, maar het is goed om de antwoorden gezamenlijk te zoeken, op basis van een gedegen plan waarin zoveel mogelijk risico’s en kansen zijn uitgewerkt.

Een dergelijk plan maak je niet op een achternamiddag. Daar gaat men met elkaar de komende tijd aan werken. Men krijgt daarvoor hulp. Netbeheerder Alliander heeft gedegen kennis van energiegebruik en gas- en elektriciteitsnetten, terwijl via het Gelders Energieakkoord ook veel kennis beschikbaar komt.

Ook de gemeente gaat ermee aan het werk, want die moet voor alle kernen warmteplannen maken. Men krijgt ook ondersteuning van LochemEnergie, die met haar energiecoaches en haar netwerk veel kennis kan mobiliseren. Om dat allemaal in goede banen te leiden én iedereen goed te betrekken krijgt de projectgroep ook procesondersteuning. Men selecteert gezamenlijk een goede procesbegeleider, zodat men over anderhalf à twee jaar een gedegen en breed gedragen plan kan voorleggen.

Daarmee is me er nog niet. Men moet dat plan vervolgens uitwerken en zorgen dat men de financiering rond krijgt. De energietransitie kost veel geld en men wil ervoor zorgen dat alle Larenaren mee kunnen doen. Men gaat niet over één nacht ijs en gaat ook met andere wijken en dorpen uitwisselen hoe zij het aanpakken. Misschien dat men het wel samen kan doen en door krachten te bundelen de kosten omlaag kan brengen en kwaliteit kan garanderen.

Vragen inventariseren

Men wil bewoners, bedrijven en instellingen in Laren vanaf de start betrekken. Bijvoorbeeld om vragen te inventariseren en gezamenlijk plannen uit te werken. Of om te kijken wat men nu al kan doen aan isolatie en andere maatregelen zonder dat we er later spijt van krijgen. Maar ook om te kijken of men andere onderwerpen die van belang zijn, kan verbinden. Bijvoorbeeld de elektrificatie van onze auto’s, want ook dat is zo’n onvermijdelijke verandering die de komende tien jaar op grote schaal vorm krijgt. Kunnen al die accu’s ons helpen de variaties op het elektriciteitsnet op te vangen? Of gaat het juist een extra last worden? En natuurlijk de klimaatverandering zelf, die voor sommigen de zomers ondraaglijk warm en droog maakt. Isoleren van je huis helpt dan, want een goed geïsoleerd huis is koeler in de warme zomer. En met een goede warmtepomp kan je ook je huis koel houden. Het is best handig om dergelijke zaken in samenhang op te pakken, want uiteindelijk gaat het dan sneller, goedkoper en efficiënter.

Meer informatie?

Op 15 januari bent u welkom op onze informatieavond. Om 20.00 uur (inloop 19.30 uur) in de kerk van Laren.


deel deze activiteit

Locatie

Larense Dorpskerk
Laren
Dorpsstraat 2
7245 AK


Routeplanner

Type uw postcode en druk op de knop om een persoonlijke routeplanning in een nieuw venster te openen.