Crowdfunding bomen voor niets?

LOCHEM - Bomenstichting Achterhoek en inwonenden van Eefde verzetten zich niet alleen tegen de voorgenomen kap van een aantal bomen maar ook tegen de procedure.

Het gaat om 23 beeldbepalende Amerikaanse eiken aan de oostzijde van de Mettrayweg tussen de Rondweg N348 en de Nachtegaalstraat. Volgens Bomenstichting Achterhoek zijn 18 van de 23 Amerikaanse eiken nog te redden. De stichting zegt dat zij de gemeente op 30 januari al heeft laten weten dat zij bereid zijn om het benodigde onderhoud voor de 18 overige bomen vanuit crowdfunding te financieren om deze beeldbepalende laan alsnog te behouden. 
"Dit op basis van de door de gemeente eerder zelf berekende onderhoudskosten. Helaas hebben wij, ook na herhaald bericht, nog steeds geen reactie ontvangen. Wél ontvingen wij de Quick scan van Staring Advies en een mededeling dat de gemeente deze week het rapport van het nader onderzoek verwachtte. Er werden echter geen datumvoorstellen voor een afspraak met ons vermeld. De gemeente geeft aan wél in gesprek te zijn met dorpsraad en omwonenden", zegt secretaris Marjan Houpt, die het bevreemdt dat de afspraak over Crowdfunding op de lange baan geschoven lijkt te worden.
Lex de Goede van de Dorpsraad bevestigt dat er gesprekken zijn. "Maar die zijn één op één. Het wekt een hoop onrust onder de omwonenden. Wij ontvangen veel mailtjes, ook naar aanleiding van het schrijven van de gemeente. Het houdt de mensen bezig. Wij zijn geen voorstanders van de keukentafelgesprekken. We willen een collectieve en open bijeenkomst waarin iedereen zijn zorg kan uiten, ideeën naar voren kan brengen, gehoord kan worden en mag spreken. Dit hebben wij ook naar de beleidsmedewerker Groen, Annemieke Breukelaar geventileerd."

De gemeente Lochem was niet voor commentaar bereikbaar.

Meer berichten