Begrotingsraad Lochem draaide om afval en kosten externen

LOCHEM - De gemeenteraad van Lochem boog zich maandagavond over de begroting voor 2020. Veel vuurwerk leverde dat niet op. De stijging van de afvalstoffenheffing en de OZB waren de meest besproken onderwerpen, al levert dat de inwoners van de gemeente voorlopig niets op. Daarnaast kwamen de kosten van externe organisaties aan de orde.

Door Henri Bruntink

Een algemene teneur was dat de gemeente(raad) steeds minder vrijheid heeft om geld naar eigen inzicht te besteden. De gemeenschappelijke regelingen, zoals PlusOV, de veiligheidsregio (VNOG) en Circulus-Berkel slokken, samen met verplichtingen in het sociale domein, heel veel geld op. En juist op die terreinen zijn steeds weer forse tegenvallers te noteren.

Brief aan organisaties
De organisaties kunnen een brief verwachten uit Lochem waarin staat dat de gemeente de broekriem moet aanhalen en dat ongebreidelde kostenstijging niet langer acceptabel zijn. Lochem wil een plan van aanpak van de organisaties zien, waarin inzichtelijk wordt gemaakt hoe op kostenreductie wordt aangestuurd.

Een motie van de coalitiepartijen VVD, GB en GroenLinks, én de PvdA vanuit de oppositie, wil dat het college van B&W volgend voorjaar inzichtelijk te maken wat dit heeft opgeleverd. Hoewel hij eraan twijfelde of dat op tijd haalbaar is, ging wethouder Bert Groot Wesseldijk goeddeels mee met de motie. Hij hield de raad wel voor dat de gemeente bij sommige externe organisaties moeilijker aan de knoppen kan draaien dan bij andere.
Door de toezeggingen van de wethouder wilden de genoemde coalitiepartijen de motie intrekken. De PvdA ging daar voor liggen. De mede-indiening was volgens PvdA-fractievoorzitter Jos Israel deels tactisch. "Ze dienen een stevige motie in en trekken 'm dan weer in. Omdat ze dat vaker doen, steunden we dit voorstel. Zo konden we forceren dat deze in stemming werd gebracht." D66 beschouwt de motie als een motie van wantrouwen tegen het college en stemde als enige partij tegen.

Afvalstoffenheffing
De afvalstoffenheffing, die fors stijgt, werd uitvoerig besproken. Dat verandert nog niets aan de stijging maar door een, na aanpassing, unaniem aangenomen motie van PvdA en Meedenken met Lochem (MmL) krijgt het college de opdracht te laten onderzoeken of er alternatieven zijn voor de huidige methode van inzameling. "De inwoners worden nu gestraft voor het steeds beter scheiden van afval'', zo stelde VVD-voorman Erik Haverkort.''

OZB
Over de OZB, die met 5% tijgt, oftewel gemiddeld 12 euro per jaar per koopwoning, ontstond een debatje tussen VVD en PvdA. De laatste verweet de VVD het breken van verkiezingsbeloften. De liberalen hadden in de verkiezingscampagne allerlei doelgroepen een verlaging van de OZB beloofd. Haverkort verwierp de kritiek door te stellen dat de ontwikkelingen dwingen tot de maatregel, die volgens hem is te overzien en bovendien goed is uit te leggen.

De begroting werd op bijna alle punten unaniem aangenomen. De PvdA stemde alleen tegen de verhoging van de OZB. Overigens werd een recordaantal moties en amendementen (7 van 13) nog voor stemming weer ingetrokken. Meest omdat het college de indieners tegemoet kwam.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden