Focko de Zee, met de stapel ingepakte boekwerken. Foto: Arjen Dieperink
Focko de Zee, met de stapel ingepakte boekwerken. Foto: Arjen Dieperink (Foto: )

Boek over de geschiedenis van de Lochemse industrie

LOCHEM – Het was afgelopen donderdagochtend een drukte van belang in het documentatiecentrum en bibliotheek van het Historisch Genootschap Lochem/Laren/Barchem. Het onderkomen van het Historisch Genootschap is gevestigd aan de Runmolenlaan 23 en is voor het publiek geopend op dinsdagochtend en donderdagmiddag. De vele vrijwilligers beheren onder andere de uitgebreide bibliotheek, foto's, films en kaarten. Het verenigingsgebouw heeft de naam Veldmaat.

Door Arjen Dieperink

In de hal van de Veldmaat zwaait de keukendeur open. "Focko de Zee zit boven, hij verwacht je al", is de reactie van de secretaris van het Historisch Genootschap Paul Roodbol. De trap leidt ons naar boven, waar onder andere tientallen topografische kaarten en kadasterkaarten zijn opgeslagen. Eén van de aanwezigen is Focko de Zee. De auteur van het boekwerk 'Made in Lochem'. In het boekwerk beschrijft De Zee in honderdvijfendertig pagina's de geschiedenis van de Lochemse industrie. Zevenentwintig Lochemse bedrijven komen aan bod.

"Eigenlijk komt het door Nico Groen dat dit boek is verschenen. Hij las deel twee van de vijfdelige serie 'Over Lochem' en vond dat er wel wat meer over de industrie te schrijven was. Wij hebben snel een inventarisatie gemaakt en het toonde zijn gelijk. Wel hebben wij een selectie moeten maken, daar het aantal bedrijven vele malen groter is dan de beschreven zevenentwintig bedrijven", aldus de vierentachtigjarige Focko de Zee. Hij schreef over zichzelf in het boek: "Als import-Lochemer, voorzien van een bouwkundige en bedrijfseconomische opleiding, was alle informatie een ware smulfabriek."

De Zee kijkt even over de kaarten die op de tafels zijn neergelegd uit en neemt dan het woord: "De eerste industrie in Lochem was de eerste molen in 1294, deze was door de Graaf van Gelre gebouwd. De inkomsten waren voor hem. Later werd het overgedragen aan het stadsbestuur. De tramverbinding Deventer – Lochem – Borculo speelde van 1885 tot begin 1945 een belangrijke rol. De komst van de treinverbinding in 1865 en tijdens de werkverschaffingstijd gegraven Twentekanaal en zijdelings het openluchttheater hebben er voor gezorgd dat er meer industrie in Lochem vestigde. De stad en zijn bevolking maakten een belangrijke ontwikkeling mee. De Naeff, Postel en Reerinkfabrieken maakten dankbaar gebruik van de tramverbinding die hun de grondstoffen bracht en de producten wegbracht."

Bijna alle bedrijven gaven volledige medewerking aan het boekwerk, behalve Naeff. "Het lijkt erop dat ze een muurtje om het bedrijf hebben gebouwd. Bijzonder jammer dat men, ondanks meerdere verzoeken, geen medewerking verleent." Wel heeft Focko de Zee over de leerdynastie Naeff geschreven. Maar ook wereldspelers als FrieslandCampina en For Farmers komen aan bod. " Het Twentekanaal en de goede verbindingsstructuur vanuit Lochem zorgden ervoor dat bedrijven, waaronder de Twentse Kabelfabriek, zich (her)vestigden", vervolgt De Zee zijn verhaal.

Het boek is verder onderverdeeld in: 'Kunststof Metaal' , 'menselijk intermezzo', 'entertaiment', 'jong en bruisend' en 'Lochemse achtervangers'. Het boek is rijk geïllustreerd en is vanaf 18 november te verkrijgen bij boekhandel Lovink en bij het Historisch Genootschap.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden