V.l.n.r. Hester Boll, Jenny Huijbregts, Maria Verschuuren  en ICT-er Maria Davelaar. Foto: Arjen Dieperink
V.l.n.r. Hester Boll, Jenny Huijbregts, Maria Verschuuren en ICT-er Maria Davelaar. Foto: Arjen Dieperink

Open dag speciaal onderwijs voor blinden en slechtzienden

Bartiméus gaat mogelijk verhuizen naar Laren

Door Arjen Dieperink

LOCHEM - Aan de Graanweg 1b, is kort na de bouw van het gebouw in 2009, Bartiméus gevestigd. Bartiméus biedt speciaal onderwijs aan leerlingen van 4 - 12 jaar die slechtziend of blind zijn. Hun motto luidt: 'Gewoon waar het kan en speciaal waar het moet'. Er zijn verregaande plannen om te verhuizen naar Laren om gezamenlijk met de Prins Willem Alexanderschool en De Branink onder één dak te komen. Afgelopen week was er een open dag.

De deur gaat automatisch open. Duidelijk staat de route aangegeven. Iets verder is Hester Boll, leerkracht, bezig. "Fijn dat je er bent en dat jullie er aandacht aan willen schenken. Ik zal je rondleiden", is haar reactie. Een korte tijd later is Jenny Huijbregts, klassenassistente, er ook bij. Hester Boll: "Wij hebben het vandaag druk gehad. Velen kwamen een kijkje nemen hoe het speciaal onderwijs voor kinderen die slechtziend of blind zijn werkt. Eigenlijk zijn wij een gewoon basisonderwijs dat enkele aanpassingen heeft." Boll wijst naar de opgestelde tafels waar diverse zaken liggen, onder andere een oude braille typmachine.

Een modernere versie is de brailleleesregel, een apparaat die men met de computer verbind. Op de brailleleesregel kan de leerling direct 'lezen' wat men heeft getypt en op het scherm verschijnt de tekst in 'gewoon' schrift. ICT medewerker Maria Davelaar: "Een brailleleesregel is een prachtig apparaat. Wij zijn er zeer zuinig op daar de aanschafwaarde tamelijk hoog lag." Een vogelnestje is ook één van de attributen die op tafel liggen.Voor de kinderen op deze school geldt dat men de attributen dient te voelen. Hester Boll: "Kinderen die gewoon kunnen zien kun je aanspreken in de zin van 'Kijk daar zit een vogel op haar nest'. Het kind heeft direct een beeld hoe het nest er uit ziet en combineert het woord 'nest' met hetgeen het heeft gezien. Dat kunnen onze kinderen niet, die moeten alles voelen."

Maria Verschuuren, 85 jaar, kijkt aandachtig rond. Zij is de moeder van Jenny Huijbregts en wou met eigen ogen zien waar haar dochter werkt. Een lichtbak met het plaatje van een auto, bal en hond staat opgesteld. Een plastic boon die in verschillende ontkiemende fase wordt weergegeven en een opgezette reiger vullen het lespakket voor de leerlingen aan. Jenny Huijbregts: "Met regelmaat komen er kinderen van het Staring College bij ons aan. Zij krijgen onder andere een geblindeerde skibril op en mogen dan een bepaalde route door het gebouw lopen. Je krijgt dan verschillende reactie van de leerlingen hoe hun ervaring is. Op deze manier kweek je begrip ten aanzien van het handicap slechtziend of blind."

Hoe lang Bartiméus aan de Graanweg in Lochem blijft is nog de vraag. Er zijn vergaande plannen om gezamenlijk met de Prins Willem Alexanderschool en de Braninkschool in Laren onder één dak te gaan." Het budget dat er voor is vrijgemaakt voldoet in verband met de gestegen bouwkosten niet meer. Ik hoop dat de gemeente snel met een oplossing komt. Het is van belang dat onze schoolkinderen in contact komen met kinderen van hun leeftijd die niet slechtziend of blind zijn. Over en weer kennis op doen is voor de ontwikkeling van kinderen van groot belang. Wij staan ook midden in de samenleving."

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden