Voor de (d)raad ermee!

D66 - De begroting staat!

De laatste begroting van de huidige raadsperiode! D66 Lochem heeft de begroting in relatie tot de eerder aangenomen kadernota inhoudelijk beoordeeld. D66 kon niet anders dan concluderen dat de begroting staat! Complimenten aan het college en het ambtelijk apparaat.

Wel hadden we enkele kanttekeningen. Allereerst de overschrijding in relatie tot de investering voor het glasvezelnet in het buitengebied. D66 Lochem ziet hier dat gemeenschapsgeld wordt geïnvesteerd in de samenleving. We investeren en zien dit geld op den duur weer terugvloeien in onze reserves. Na enkele jaren aan het lijntje gehouden te zijn door externe partijen zijn we blij dat die schop eindelijk de grond in gaat. Hoe eerder er glasvezel in het buitengebied is hoe beter!
D66 wil ook verder verduurzamen! Gasloos bouwen, het verder reduceren van CO2 productie en het behalen van de energieneutraliteit. Niet omdat het een kroonjuweel is of een modegril, maar omdat het noodzakelijk is voor een gezonde en leefbare samenleving in de toekomst. Lokaal kunnen we écht niet de ogen sluiten voor wat er globaal met het klimaat aan de hand is.
D66 Lochem kondigde ook aan dat een volgende begroting goed moet zijn voor de samenleving.

"Goed voor elkaar" is ons verkiezingsthema voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 en nog meer dan voorheen zullen we vóór de inwoners kiezen, vóór klimaat en natuur en vóór verdere verduurzaming van onze samenleving.

Meer berichten