Logo berkelbode.nl

Stimulans voor project 'De klimaatbestendige bodem'

Lochem - De gemeente Lochem heeft sinds 2014 een innovatiebudget klimaat en energie bedoeld voor vernieuwende projecten die de route naar klimaatneutraliteit in 2030 bevorderen. Twee initiatiefnemers (Boerenverstand en Groot Steinfort) hebben de gemeente gevraagd mee te betalen aan het project "Klimaatneutrale bodem". Het college heeft hiermee ingestemd.

In het project gaan de initiatiefnemers op twee bedrijven met behulp van bodemsensoren informatie verzamelen over bodem- en weergegevens om op die manier het juiste moment van beregenen of bemesten te kunnen voorspellen. Het uiteindelijke doel daarvan is dat mineralen beter in de bodem benut worden en minder uitspoelen naar het milieu.

Dashboard
In het project worden gegevens verzameld. Deze gegevens worden door software- en website-ontwikkelaars geanalyseerd en bewerkt tot een dashboard. Dat dashboard moet dan gebruikt kunnen worden door boeren, grondbeheerders, maar ook door waterschappen bijvoorbeeld.
In het project wordt nauw samengewerkt met het Agro Innovatie Centrum Lochem dat de gemeente Lochem ook faciliteert.

Innovatiebudget
Wilt u ook een project indienen? Neem dan contact op met de afdeling Ruimte van de gemeente Lochem en informeer naar de mogelijkheden.

Meer berichten

Shopbox