Logo berkelbode.nl

Gemeente Lochem wil plek én netwerk zijn van vernieuwende, duurzame agrarische sector

Lochem - De gemeente Lochem kan binnen Cleantech Regio Stedendriehoek hét centrum worden waar de Agrarische sector verder verduurzaamt en versterkt, dankzij innovatie. Agrarisch ondernemers, loonwerkers en mkb'ers hebben zelf vaak goede ideeën voor innovaties in hun bedrijf en hun sector, maar redden dit niet alleen. Het Agro Innovatie Centrum (AIC) Lochem bouwt en verbindt netwerken, stimuleert vernieuwing en biedt ondernemers praktische ondersteuning waardoor ideeën wél praktijk kunnen worden.

Het AIC is in eerste instantie een beweging die op gang wordt gebracht door uitvoering te geven aan enkele innovatieve ideeën. Wethouder Duurzaamheid Trix van der Linden: "Partijen hebben zin om de schouders eronder te zetten. De eerste stappen financieren we uit de Economische Agenda 2017 - 2018. Komend voorjaar willen we het netwerk lanceren dat de eerste projecten ondersteunt. Dat zijn projecten die in beeld kwamen tijdens de gesprekken om te komen tot het plan voor het AIC".

Vitale landbouwsector
Stip aan de horizon is een dynamisch en groeiend netwerk van ondernemers, kennispartijen, onderwijs en overheden dat in steeds wisselende samenstelling werkt aan een continue vernieuwing in de agrarische sector. Denk aan projecten gericht op waterkwaliteit, klimaat, bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit. Een vernieuwing die bijdraagt aan een sterke, vitale landbouwsector, economische groei, een aantrekkelijke omgeving voor jong talent en een fraai, schoon, buitengebied met een rijke natuur. Kortom, een sector die veel maatschappelijke waarde toevoegt.

Ondernemers centraal
De individuele, kleinere agro-foodondernemers staan centraal in de aanpak. Het AIC moet worden gedragen en gestuurd door boeren, ondernemers in de agro-foodbusiness, het aanpalende mkb en AOC-Oost. De gemeente Lochem faciliteert ondernemers met organisatie- en communicatiekracht, subsidie-advies en begeleiding, en verbindingen leggen met bestaande netwerken in de Cleantech Regio Stedendriehoek en de Achterhoek en met (hulp bij) financiering.

Breed draagvlak
Er is breed draagvlak om te starten met het Agro Innovatie Centrum Lochem. Het voorliggende advies is tot stand gekomen in overleg met LTO-Noord afdeling Lochem, ondernemers en bedrijven die actief zijn in en gerelateerd aan de Agro foodsector en innovatie- en netwerkclubs zoals Cleantech Regio Stedendriehoek, Clean Tech Center Zutphen en projectorganisaties gericht op vernieuwing. Met het plan geeft het college uitvoering aan een raadsmotie.

Financiering
Geraamd is een jaarlijks budget van ruim 90.000 euro; op te brengen uit cofinanciering bijeengebracht door de provincie Gelderland, Cleantech Regio Stedendriehoek, gemeente Lochem en het bedrijfsleven.

Meer berichten

Shopbox