Protestantse Gemeente Eefde blijft verbinding zoeken

EEFDE - Er is ook in Eefde veel onrust en bezorgdheid over de ontwikkelingen rond het corona-virus. Het hele leven is ineens anders geworden. Alle normale contacten zijn weggevallen en moeten nu op een andere manier worden ingevuld. De Protestantse Gemeente blijft hoe dan ook proberen de verbondenheid met het dorp uit te dragen.

De kerkgemeenschap houdt zich aan de landelijke richtlijnen en heeft maatregelen genomen. Zo zijn de geplande evenementen voor de periode tot 6 april afgelast. Om toch voor verbinding te kunnen blijven zorgen is een aantal mogelijkheden bedacht. Zo zal op onderstaande website van de Ontmoetingskerk de komende tijd alle informatie worden geplaatst over het reilen en zeilen van de gemeenschap. Verder gaan de kerkdiensten vanuit de kerk gewoon door, maar zonder kerkgangers. De dienst van 10.00 uur op zondag is via internet rechtstreeks te volgen. Op de website van de kerk is de uitzending of het (terug)kijken van de kerkdienst zo aan te klikken. De kerkbrief die bij de dienst hoort is daar ook te vinden. Terugkijken kan verder via de website kerkdienstgemist.nl/stations/1477-Ontmoetingskerk-Eefde

Klokken van hoop
Elke woensdagavond doet de Protestantse Gemeente Eefde mee aan de landelijke actie 'klokken van hoop'. Van zeven tot kwart over zeven zal één van de drie klokken, namelijk de Trooster (een toepasselijke naam) worden geluid als teken van verbondenheid en bemoediging. Dan is ook de kerk open, van 7 uur tot half 8, voor iedereen die een moment van rust en bezinning nodig heeft, een kaarsje wil aansteken of even tot zichzelf wil komen.
Verder heeft de diaconie besloten zich voor hulpvragen aan te sluiten bij de landelijke actie www.nietalleen.nl. Wie hulp nodig heeft kan bellen met 0800-1322. Dan wordt iemand in de buurt gezocht die wil en kan helpen. Vrijwilligers kunnen zich melden via een e-mail aan info@nietalleen.nl.
Alle veranderingen in de plannen en verdere acties in april worden bekendgemaakt via de website en de wekelijkse kerkbrief.

www.ontmoetingskerk-eefde.nl

Meer berichten