Bekenplan Molengronden ter inzage

LOCHEM - Waterschap Rijn en IJssel heeft een projectplan klaar voor de herinrichting van de Lochemse beken inclusief de hoogwaterbescherming voor wijk III Molengronden.

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel heeft het ontwerp-Projectplan Waterwet ter inzage gelegd op het Waterschaphuis in Doetinchem (Liemersweg 2). Ook zijn de documenten te vinden op onderstaande website. De inzageperiode loopt tot en met 3 mei.
Meer informatie over het ontwerp projectplan is te krijgen bij projectleider J. van Langen (tel. 0314-369369).

www.officielebekendmakingen.nl/waterschapsblad

Lees ook

Meer berichten