Dronebeeld van het sluizencomplex in Eefde, ook te vinden op Youtube. Foto: PR
Dronebeeld van het sluizencomplex in Eefde, ook te vinden op Youtube. Foto: PR
VIDEO

Nieuwe sluis bij Eefde open

Algemeen

Eerste stap naar eind aan langste wachttijden van Nederland

EEFDE- Een grote en al decennia oude wens van schippers en bedrijven die van hen afhankelijk zijn is maandag in vervulling gegaan: de nieuwe sluiskolk van Eefde is geopend. Daarmee is een eerste stap gezet naar oplossing van de langste wachttijden van alle Nederlandse sluizen. Eefde komt overigens pas definitief van die reputatie af nadat de oude sluis is gerenoveerd. Die klus moet volgend jaar zijn geklaard.

De wachttijden in Eefde liepen soms op tot acht uur. Toen in 2012 de sluisdeur naar beneden viel en de Twentekanalen wekenlang afgesloten waren werd pijnlijk duidelijk hoe afhankelijk het bedrijfsleven van sluis Eefde is. Toenmalig minister Schultz besloot toen tot de aanleg van een nieuwe innovatieve sluis. En vandaag was het dan zover, een feestelijk moment.

Als de oude sluit is gerenoveerd kunnen vanaf 2021 in Eefde twee sluiskolken volledig worden benut, wat een capaciteitsverdubbeling betekent en daarmee een enorme wachttijdvermindering. Deze capaciteitsuitbreiding is hard nodig vanwege de steeds grotere extremen in het weer, waarbij langere perioden van droogte en laagwater zullen voorkomen. In 2018 werd duidelijk hoeveel schepen dan nodig zijn om de gevraagde lading te vervoeren. Daarnaast is de nieuwe sluiskolk ook geschikt om schepen met een grotere diepgang te kunnen schutten, waardoor de capaciteit van schepen en vaarwegen nog beter benut wordt. Hier sluit de verruiming van de Twentekanalen straks mooi op aan.
Met deze ontwikkelingen zijn de bedrijven in Port of Twente en de regio's daaromheen nog beter bereikbaar en kan nog meer volume van de weg naar het water worden verplaatst.

Gevallen deur
De stremming door de gevallen sluisdeur in 2012 was een belangrijke aanleiding voor de oprichting van Port of Twente als logistieke belangenvereniging. In de week na deze calamiteit kwamen alle watergebonden bedrijven en de schippers bij elkaar bij CTT in Hengelo. Zij besloten om de afstemming met Rijkswaterstaat via één kanaal te laten lopen. Als gevolg hiervan werd de nadeelcompensatieregeling geopend voor gedupeerde schippers en bedrijven, werden afspraken gemaakt over de capaciteitsverdeling bij de opstart en werd de basis gelegd voor de lobby die later leidde tot het besluit een tweede sluiskolk aan te leggen.

In de periode dat de sluisdeur voor nood met een kraan werd bediend werden via de website www.portoftwente.com de schuttingen aangemeld, een prioritering gemaakt en zo de beperkte capaciteit verdeeld. De intensieve contacten tussen Rijkswaterstaat, Port of Twente en de kanaalgebruikers werden later ingezet om het belang van de verruiming van de Twentekanalen aan te tonen. Het nut van een logistieke belangenvereniging was overduidelijk en Port of Twente breidde haar activiteiten verder uit. Inmiddels is het een bloeiende vereniging met meer dan tachtig actieve leden. Daarmee heeft Port of Twente bijgedragen aan een voorspoedige ontwikkeling van de logistieke sector in die regio.

Hieronder is een sfeerimpressie van de sluis te bekijken.

De nieuwe sluiskolk, die maandag in gebruik is genomen. Foto: PR

Advertenties doorgeplaatst vanuit Berkelbode