Voor de (d)raad ermee!

CDA: Vliegroutes

In het vragenhalfuur was er aandacht voor de aanvliegroutes voor vliegveld Lelystad. Er zou een route komen ten oosten van Zutphen-Deventer. Daar zijn we niet blij mee. Tegen eerdere plannen hebben Salland en Veluwe flink geageerd. We verwachten van het college dat de gemeente ook protest aantekent tegen het laatste plan. Gemeente Lochem mag geen (lage) aanvliegroute worden om andere gemeenten tevreden te stellen.


Landje Pik
Met verbazing hoorden wij de vraag van GL aan over landje pik en het ongeoorloofd subsidie verkrijgen door agrariërs. De bewering dat boeren bij het mest uitrijden bewust de bermen van de gemeente meenemen om zo meer subsidie op te strijken is onjuist en zet de boeren uit onze gemeente onterecht in een verkeerd daglicht. Gebeurtenissen in andere gemeenten kunnen niet leiden tot stigmatiseren van groepen uit onze gemeente.


Steltkampsveld
Het CDA was mede-indiener van een amendement op het voorontwerp inpassingsplan Steltkampsveld. We delen de zorgen over mogelijke natschade. In het plan is onvoldoende aandacht voor mitigerende maatregelen en concrete afspraken door het Waterschap Rijn en IJssel met de direct betrokkenen over vergoeding van natschade. Met het amendement komen we op voor de belangen van onze inwoners bij dit provinciale plan.
We wensen iedereen fijne kerstdagen en een gelukkig 2018!

Meer berichten