Tegenlicht Meetup Lochem: Waterlanders

LOCHEM - De verwachtingen omtrent zeespiegelstijging lopen zeer uiteen: van 30 centimeter tot 1 meter in de komende 100 jaar. Hierover wordt gesproken tijdens Tegenlicht Meetup Lochem op maandag 21 september. Aanvang 19.30, tot 21.30 uur. De bijeenkomst is in de Gudulakerk in Lochem

Nederlandse ingenieurs bedenken steeds extremere en inventievere maatregelen tegen het stijgen van de zeespiegel en het gelijktijdig zakken van de bodem. Het is de vraag of de huidige dijken en waterschappen de komende honderd jaar nog wel toereikend zullen zijn. Hoe gaat men om met de fundamentele onzekerheid omtrent de zeespiegelstijging en welke invloed heeft dat op de Nederlandse identiteit?

Doordat de projecties zover uiteenlopen, gaat het bedenken van mogelijke oplossingen gepaard met veel onzekerheid. Immers, bereiden Nederlanders zich voor op een situatie waarin straks het halve land onder water staat, of stijgt de zeespiegel straks maar nauwelijks?

Het omgaan met deze ingebedde onzekerheid – ook wel deep uncertainty genoemd – is de voornaamste uitdaging waarvoor ingenieurs, landschapsarchitecten en beleidsmakers zich gesteld zien. Welke oplossingen zijn dusdanig wendbaar dat ze toepasbaar zijn op alle mogelijke scenario’s? Op sommige plekken is de nieuwe strijd tegen het water al begonnen. In de polders, waar de bodemdaling het sterkst is, zoals in de Krimpenerwaard, is de situatie nu al nijpend.

Maar waar de één kansen ziet en cranberries verbouwt op het natte land, blijft de ander het liefst zo lang mogelijk Goudse boerenkaas maken. De kennis en ervaring om door te gaan met pompen en hogere dijken bouwen is er wel, maar blijft het ook betaalbaar? Of moeten we op hele andere manieren gaan denken? En moeten we misschien delen van ons land gaan teruggeven aan de zee?

Over deze vragen wordt gesproken door: Marjolijn Haasnoot (environmental scientist, Deltares), Geert van der Meulen (TU Delft) , Eric-Jan Pleijster (LOLA Landscape Architects) en Gilles Erkens (aardwetenschapper bij Deltares). Gastspreker: Antoinet Looman, heemraad van Waterschap Rijn en IJssel. Antoinet vertelt over wat de waterschappen op dit moment bezighoudt en wat zij in feite doen. Zij geeft vanuit eigen ervaring inspirerende voorbeelden over wat we zelf kunnen doen aan de effecten van klimaatverandering en welke rol schoon water hierin heeft: de bron van alle bestaan. Regie: Martijn Kieft

Programma
19.30 uitzending Waterlanders bekijken, 20.15 pauze, 20.30 korte presentatie door Antoinet Looman. Daarna gaan aanwezigen met elkaar in gesprek naar aanleiding van haar verhaal en de documentaire. 21.30 napraten met drankje. Entree: vrije gift na afloop. Reserveren: via www.eventbrite.nl.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden