Is een leesgroep filosofie in Lochem iets voor u?

Lochem - Stichting Senia is een vrijwilligersorganisatie met als doel mensen bij elkaar te brengen die mooie boeken willen lezen en daar ook graag met elkaar over willen praten. Senia richt in het hele land leesgroepen op voor literatuur, geschiedenis, biografieën, filosofie en kunstgeschiedenis.

Senia is van plan in het voorjaar een leesgroep filosofie in Lochem te starten.
De leesgroep gaat boeken over filosofie en filosofische thema's lezen en bespreken en maakt een keuze uit een door deskundigen opgestelde literatuurlijst van Stichting Senia. De boeken worden besproken aan de hand van leeswijzers met discussievragen. De groep komt eens in de 6 à 7 weken bij elkaar. Meer informatie over de werkwijze en de boekenlijst is te vinden op www.senia.nl.

Als u interesse heeft kunt u contact opnemen met Stichting Senia via mail info@senia.nl.


Bij voldoende belangstelling zal Senia een informatiebijeenkomst organiseren. Nadere informatie over datum en locatie van de bijeenkomst wordt later bekendgemaakt.

Meer berichten

Shopbox