Thijs Huls zet zich vrijwillig in voor Jong RES Achterhoek. Foto: Bas Weetink
Thijs Huls zet zich vrijwillig in voor Jong RES Achterhoek. Foto: Bas Weetink

Aftrap van Jong RES Achterhoek

Algemeen

ACHTERHOEK – Nederland is opgedeeld in 30 regio’s, die elk een eigen Regionale Energie Strategie (RES) op moeten zetten. In de RES komen vraagstukken naar voren als: hoeveel energie bespaard kan worden, waar komen zonne- en windparken en hoeveel en welke warmtebronnen zijn er in de regio? Kortom, het gaat over de toekomstige energievoorziening. En daarom is het belangrijk dat jongeren betrokken worden bij de RES!

In de Regionale Energie Strategie moet worden beschreven hoe de energietransitie, van fossiele brandstoffen naar een duurzame energievoorziening, er richting 2030 uit gaat zien. Daarin komen naast energiebesparing ook vraagstukken aan de orde die gaan over hoeveel wind- en zonne-energie gaan we realiseren én waar dan? De RES gaat dus over ons toekomstige landschap en de energievoorziening daarin. Daarom zijn de Jonge Kimaatbeweging (JKB) en Klimaat- en energiekoepel (KEK) een initiatief gestart om jongeren te kunnen betrekken: JongRES.

Thijs Huls, 27 jaar en inwoner van Winterswijk, is aangesteld als vertegenwoordiger van JongRES voor de regio Achterhoek. Hij vertelt: “De energietransitie gaat invloed hebben op het toekomstige landschap van de Achterhoek, dat hoeft niet per se negatief te zijn, sterker nog: het biedt zelfs kansen! Het is wel belangrijk dat de toekomst dan zelf ook betrokken is bij de opzet van de RES en daar ga ik mij het komende jaar voor inzetten.”

Inmiddels hebben zich tien Achterhoekse jongeren aangemeld om bij te willen dragen aan JongRES, nadat er deze zomer een video-oproep is verspreid via social media. Thijs krijgt daarbij vaak de vraag hoeveel tijd een jongeren kwijt is aan JongRES als hij of zij aansluit. Het antwoord is simpel: dat bepaalt iedere jongere zelf. Het streven is om per Achterhoekse gemeente minimaal één jongere tussen de 18 en 35 jaar te vinden die samen met Thijs een standpunt wil formuleren vanuit de Achterhoekse jongeren. “Met een gezamenlijk standpunt staan we sterker en laten we zien dat wij als toekomstige generatie nauw betrokken willen zijn bij het maken van deze toekomstplannen”, aldus Thijs.

Op zaterdag 31 oktober vanaf 15:00 uur organiseert Thijs een online aftrap van JongRES Achterhoek, waarin hij live alles uitlegt over de RES, JongRES en energietransitie en waarbij natuurlijk vragen gesteld kunnen worden. Aanmelden voor de online aftrap kan door een mail te sturen naar achterhoek@jongresnederland.nl, maar de link voor de online aftrap is hier te vinden en zal ook te vinden zijn op de Facebook- en Instagram-pagina van JongRES Achterhoek.

Tot slot een oproep van Thijs: “Achterhoekse jongeren, sluit je aan bij JongRES en denk en praat mee over jouw toekomst!”


facebook.com/Jong-RES-Achterhoek-100131965153607 

achterhoek@jongresnederland.nl

tel. 06-51599491.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Berkelbode