Verdeeld Gorssel krijgt bijna antwoord op accommodatievraag | Al het nieuws uit Lochem | Berkelbode

Verdeeld Gorssel krijgt bijna antwoord op accommodatievraag

GORSSEL/LOCHEM - De werkgroep GA! is in Gorssel al geruime tijd in de weer om een duurzame oplossing te vinden voor de accommodaties in het dorp. Er liggen drie scenario’s op tafel maar die zorgen voor verdeeldheid. Onder dorpsbewoners, verenigingen en binnen de werkgroep. De laatste komt niet tot een unaniem besluit. De gemeenteraad van Lochem is gevraagd om knopen door te hakken. Dat is maandagavond nog niet gelukt. Een voorteken kwam er wel.

Door Henri Bruntink

De kwestie kwam twee keer op het bordje van de raad terecht. Eerst tijdens een tafelgesprek waarin werkgroepsleden vragen van raadsleden beantwoordden. En ‘s avonds nogmaals tijdens de begrotingsbehandeling waar GroenLinks en Gemeentebelangen via een motie gedeeltelijke duidelijkheid wilden verschaffen. Dat mislukte, maar de motie komt over twee weken opnieuw ter tafel.

Omstreden variant
In de motie wordt de derde en in Gorssel meest omstreden variant afgewezen. Dit is de optie waarbij een grote multifunctionele voorziening aan de rand van het dorp wordt gerealiseerd. Daarbij gaat het om een gebouw die wordt omgeven door sportvelden en een klein(er) zwembad. Dit is niet alleen de duurste optie maar het stuit onder meer op verzet omdat de Vullerschool dan letterlijk uit de kern van Gorssel wordt getrokken.

Versobering
Als de gemeenteraad dit scenario op 23 november afwijst, blijven er dus twee opties over. Maar daarvan is de eerste al door de werkgroep GA! zelf unaniem afgewezen. Dit is de minimumvariant die feitelijk een versobering van het huidige voorzieningenniveau betekent. Het gaar hierbij om een nieuwe school met gymzaal en 300 vierkante meter multifunctionele ruimten op de plek van de huidige Vullerschool. Daarnaast wordt het huidige zwembad vervangen voor een kleinere variant van 1.000 vierkante meter en worden de opstallen en velden van de voetbal- en tennisvereniging gerenoveerd.

Voorteken
Als de voortekenen niet bedriegen is variant 2 vanaf nu dus de meest kansrijke. Ervan Hierin blijft de sporthal behouden na grote en verduurzamende renovatie. De overige maatschappelijke vierkante meters de kern Gorssel bestaan uit nieuwbouw. Op het sportpark wordt ten opzichte van variant 1 niets gewijzigd. In variant 2 kunnen de huidige maatschappelijke voorzieningen/activiteiten in Gorssel worden behouden met een uitbreiding van ongeveer 250 vierkante meter aan multifunctionele ruimtes, inclusief horeca.

Informatie over de accommodaties is te vinden op: gorsselseaccommodaties.nl

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden