Het gerechtsgebouw in Zutphen. Foto: Henri Bruntink
Het gerechtsgebouw in Zutphen. Foto: Henri Bruntink (Henri Bruntink)

Rechter forceert nieuwe deal met Doornberg Almen

ALMEN/LOCHEM - Tijdens de derde termijn van het kort geding tussen de gemeente Lochem en Doornberg Recycling Almen heeft de voorzieningenrechter de partijen vrijdag bijna letterlijk naar een nieuwe overeenkomst ‘gesleurd’. In een nieuwe overeenkomst is een streep getrokken op 1 augustus 2021. Is het terrein van de rubberverwerker dan nóg niet leeg, volgt onmiddellijke stillegging en hangt er een dwangsom boven het hoofd van het ondernemerspaar Doornberg.

Door Henri Bruntink

De nieuwe deal bevat een aantal afspraken waar beide partijen hun handtekening onder hebben gezet. Daar was een zitting van zo’n 3,5 uur voor nodig. De rechter sprak dan ook van opluchting en ‘een koninklijke slechting van het probleem’. Omwonenden bekijken het met iets meer scepsis maar ook voor hen lijkt nu wel een definitieve stip op de horizon te staan.

De belangrijkste punten uit de nieuwe overeenkomst:

- Tot 3 februari voeren maximaal 3 vrachtwagens per dag nog lading aan. Eenzelfde hoeveelheid vrachtwagens voert ook weer voorraad af. De belofte is dat de voorraad tot die tijd gelijk blijkt en zeker niet meer toeneemt.

- Na 3 februari blijven de aantallenaantallen gelijk maar worden aangevoerde banden uit de aanvoer gesorteerd en meteen weer afgevoerd naar een al dan niet tijdelijke opslag buiten de gemeente. De voorraad slinkt vanaf dat moment.
- Dit jaar wordt er geen rubber meer geshredderd in Almen. Volgend jaar mag dit op maximaal 12 dagen. Dit zou goed zijn voor de verwerking en afvoer (per schip) van 2000 ton.

- Met terugwerkende kracht tot 1 augustus van dit jaar - de datum waarom Doornberg eigenlijk weg had moeten zijn - betaalt het bedrijf 16.000 euro per maand voor het gebruik van het terrein dat al in bezit van de gemeente is. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de 3 ton die de gemeente in depot heeft staan voor Doornberg.

- Uit dit financiële depot keert de gemeente op 1 januari 40.000 euro uit aan het bedrijf. Dit kan worden gebruikt voor de betaling van een borgsom (totaal 60 mille) aan de gemeente Enschede voor een terrein aan de Binnenhaven aldaar.
- Het restant van het depot bedraagt na aftrek van genoemde bedragen nog 60.000 euro. Dit wordt pas uitgekeerd als Doornberg op 1 augustus volgend jaar (of zoveel eerder als mogelijk) daadwerkelijk is vertrokken en het terrein aan de Scheggertdijk schoon is opgeleverd.

- Als Doornberg verzaakt kan de gemeente opnieuw naar de rechter en kan een dwangsom van 7.500 per dag, met een maximum van 200.000 euro, verbeurd worden verklaard.

Niet laten omvallen
Het werd in de vorige termijn van het kort geding - dat nu al vier maanden speelt - al duidelijk dat de rechter weinig trek heeft in een oordeel waardoor het bedrijf zou kunnen omvallen. De raadsman van Doornberg kwam vrijdag ter zitting met een geheel nieuw voorstel. Deze is gebaseerd op de nieuwste ontwikkelingen.

Zoals eerder gemeld is in het Friese Veenwouden (gemeente Dantumadeel) een terrein gehuurd. Het idee is om daar tenminste tijdelijk voertuigbanden op te slaan om de voorraad in Almen af te bouwen. Zoals de zaken er nu voor staan is deze opslag pas vanaf begin februari beschikbaar. Daarover hieronder meer.

Enschede
En ook in Enschede zijn er nieuwe ontwikkelingen. Daar viel het oog al eerder op een terrein dat qua omvang eigenlijk alleen geschikt wordt geacht voor opslag. Inmiddels is daarnaast een aanzienlijk groter perceel beschikbaar gekomen en daarop is een optie genomen. Samen ontstaat daar een terrein dat groot genoeg is om het gehele bedrijf vanuit Almen naar Enschede te verhuizen. Doornberg hoopt daar ook te mogen shredderen. Dit leidt tot rubberkorrels, het eindproduct waar het bedrijf de meeste omzet uit haalt.

Procedures
In beide gevallen dreigt de procedure nog de nodige tijd in beslag te nemen. In Enschede ziet de gemeente, volgens de raadsman van Doornberg, goede kansen. Wel wordt de vergunningsprocedure voor het aanvankelijke (kleinere) terrein afgebroken.

Binnenkort wordt een nieuwe omvangrijker aanvraag gedaan voor het grote terrein. De nieuwe procedure duurt, zonder al te veel tegenslag een half jaar. Dit betekent dat het al juni is voordat de verhuizing op gang komt. In een enkel geval, als bij voorbaat blijkt dat er weinig verzet is tegen de vergunning, kan het terrein al in gebruik worden genomen als tijdens de terinzagelegging van de stukken.

Veenwouden
In Veenwouden speelt iets anders. Daar loopt een aanvraag voor een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (Obm). Voor de behandeling daarvan staat maximaal 8 weken. De gemeente Dantumadeel waarschuwde echter dat de termijn door grote drukte niet wordt gehaald. In plaats van eind december wordt rekening gehouden met begin februari.

Felle reactie
De rechter reageerde ongemeen fel op dat verhaal. Hij wees op het gebrek aan bestuurlijke slagkracht. En dat geldt niet alleen in de Friese gemeente. Tegen, de overigens niet persoonlijk aanwezige, wethouder Bert Groot Wesseldijk van Lochem zei hij: “Reis als de sodebliksem af naar Veenwouden en spreek je collega toe. Kom op met die vergunning en zit als overheid niet te kloten! Een stapel banden, die niet eens als chemisch afval geldt en die er maar tijdelijk wordt opgeslagen... Hoe moeilijk kan het zijn!”

De wethouder reageerde vrijdagavond via een woordvoerder door te zeggen dat er veelvoudig contact is geweest met Veenwouden. “Ze laten zich niet gek maken omdat Lochem een probleem heeft”, zo luidt de reactie. Een inhoudelijke reactie volgt na bestudering van de nieuwe overeenkomst.

Overigens bestaande de aangevoerde ladingen meest uit een mix van banden en ander rubber materiaal, waaronder technisch rubber. Dat andere materiaal mag niet zomaar worden opgeslagen. Hier is een zwaardere vergunning voor nodig. Het in de shredder vermalen is veruit de meest efficiënte oplossing. Doornberg kan dus voorlopig alleen banden afvoeren zolang elders geen grote vergunning is verkregen.

Risico Lochem
De gemeente Lochem lijkt nog wel enig risico te lopen, want er wordt geld overgemaakt naar Doornberg terwijl er onderweg naar volgend jaar augustus nog het een en ander kan gebeuren. Onder meer de lopende vergunning-trajecten vormen een risico. Lochem betaalde al 350.000 aan Doornberg als ‘verhuisbonus’. De 3 ton die er nu nog staat zou pas na het daadwerkelijke vertrek worden uitgekeerd. De uitgaven van de gemeente - die inclusief de grondaankoop 2,7 miljoen bedragen - moeten terugkomen via de verkoop van bouwkavels.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden