Petitie en brief aan raad: verdeeldheid over Gorsselse accommodaties

GORSSEL/LOCHEM - In Gorssel lijkt de verdeeldheid over wat er moet gebeuren met diverse accommodaties groter dan tot nu toe naar buiten kwam. Twee jonge (oud-)Gorsselnaren zijn een petitie gestart en schreven een brief aan de gemeenteraad van Lochem. Het draagvlak voor een cluster van accommodaties aan de rand van het dorp lijkt groter dan wat naar voren kwam tijdens een tafelgesprek met de gemeenteraad op 9 november.

Door Henri Bruntink

De petitie heet ‘Starters in Gorssel, wake-up en is gestart door Tim Dieperink en Jasper Pott en richt zich met name op jongeren die (op termijn) in Gorssel willen wonen. ‘Dan is het nu tijd om wakker te worden. Op dit moment beslissen 50-plussers over de toekomst van ‘ons’ geliefde dorp. Ouderenwoningen, een klein schooltje en een kleine sporthal. Alles op... rollatorafstand...’, zo luidt de tekst van de petitie. Gevolgd door: ‘Of wil je dat Gorssel haar kloppend hart kwijtraakt en een ingeslapen dorp wordt?’

De petitie is hier te vinden en al bijna 600 keer getekend (stand: donderdag 19 november).

Brief aan de raad
In de brief aan de gemeenteraad schrijven Dieperink en Pott dat in Gorssel geen eenduidige voorkeur bestaat voor een van de drie varianten voor de sport- en welzijnsaccommodaties en de Vullerschool. Citaat uit de brief: ‘Bepaalde inwoners hebben een sterke voorkeur voor variant twee. In de onderbouwing van deze variant worden kreten als ‘voorzieningen op rollator-afstand’, ‘de financiële onhaalbaarheid van variant 3 3’’, ’weinig draagvlak in het dorp voor variant 3’ en ‘behoud van groen’ veel gebruikt. Namens een grote groep (oud-)inwoners van het dorp Gorssel kunnen wij ons totaal niet vinden in dit standpunt.

Van weinig draagplak in het dorp is volgens de initiatiefnemers van de petitie geen sprake. Eerdere berichten in de media leverden veel respons en steunbetuigingen op. ‘Het maatschappelijk debat is in alle hevigheid losgebarsten’, zo lezen de raadsleden in de brief die zij ontvingen.

Binding met het dorp
Zowel Dieperink als Pott konden in Gorssel geen geschikte woning vinden en moesten noodgedwongen hun heil in Deventer zoeken. ‘Zowel het verenigingsleven, de binding met het dorp, als onze vrienden en familie zorgen ervoor dat wij meermaals per week gebruik maken van hetgeen het dorp ons te bieden heeft’, zo schrijven ze. Maar ook: ‘De dorpsbinding dreigt verloren te gaan en toekomstbestendige accommodaties worden niet gerealiseerd. Het is letterlijk twee voor twaalf, er moet wat gebeuren!’

De brief is mede ingegeven door het feit dat de schrijvers tijdens het tafelgesprek van 9 november hun verhaal niet kwijt konden. Wel werden toen vragen van raadsleden beantwoord. De jongeren vinden echter dat de politiek de gelegenheid om de stem te horen ‘van een groep die meestal ver van de politiek staat’ voorbij hebben laten gaan. ‘Moedwillig genegeerd’, zo luidt het oordeel zelfs.

Niet serieus genomen
‘Wij als jeugd zijn gepasseerd, genegeerd en bovenal totaal niet serieus genomen. Na afloop van deze wassen neus van een beeldvormende tafel hebben wij besloten om ons (als Gorsselse jeugd) te verenigen, en hebben wij tegen elkaar uitgesproken dat we het hier niet bij laten zitten’, zo is te lezen.

Integrale benadering
De jongeren vragen om een integrale benadering van huisvesting voor starters en het accommodatiebeleid. ‘Deze onderwerpen gaan hand in hand. Beiden vragen een aanzienlijke ingreep in het leefgebied in en rond het dorp. We kunnen niet gedwongen worden om, op basis van een onjuist onderbouwd scenario voor variant 3 - geclusterde voorzieningen - nu een besluit te nemen omdat anders de verdere onderzoekskosten
te hoog worden. We moeten ervoor zorgen dat beide discussies aan dezelfde tafel worden gevoerd’, zo staat in de brief.

Binnenkort meer over dit onderwerp...

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden