MijnBlik geeft patiënt een stem | Al het nieuws uit Lochem | Berkelbode
<p>Liesbeth Hilderink (staand) en Esther Feenstra onderstrepen het belang van meer inbreng door patiënten en hun naasten. Het Achterhoekse project MijnBlik helpt daarbij een handje. Foto: Eric Klop</p>

Liesbeth Hilderink (staand) en Esther Feenstra onderstrepen het belang van meer inbreng door patiënten en hun naasten. Het Achterhoekse project MijnBlik helpt daarbij een handje. Foto: Eric Klop

MijnBlik geeft patiënt een stem

Nieuw Achterhoeks project zet mens centraal bij COPD of hartfalen

Door Eric Klop

REGIO – In de Achterhoek is onlangs MijnBlik ontwikkeld. Dit ‘product’ ondersteunt patiënten met COPD of hartfalen en hun naasten bij alle vragen die zij tijdens het zorgtraject over de ziekte hebben en helpt hen ook andere onderwerpen eventueel bespreekbaar te maken. Nu nog in de testfase en op beperkte schaal is het de bedoeling dat MijnBlik uiteindelijk landelijk bekendheid krijgt.

Liesbeth Hilderink is voorzitter van het regionale implementatieteam. Dit doet zij beroepshalve vanuit het Doetinchemse Slingeland Ziekenhuis. Daar is zij werkzaam ten behoeve van samenwerking tussen zorginstellingen in de Achterhoek. “Zodat met elkaar bepaalde projecten tot ontwikkeling komen en worden uitgezet”, zegt ze. “MijnBlik is een voorbeeld van een gezamenlijk ontwikkeld product. Het is zaak dat dit goed en gedegen vorm krijgt. Daarom zoeken we een pilotgroep die MijnBlik wil testen. Mensen met COPD en/of hartfalen en hun naasten, woonachtig in het gebied tussen Zutphen en Winterswijk en van Vorden tot Doetinchem kunnen zich hiervoor aanmelden.”

MijnBlik is ontwikkeld vanuit het grotere verband van palliatieve zorg in de regio Achterhoek, Zorgbelang Gelderland en Overijssel, Hogeschool Windesheim, Hogeschool Saxion en VIT Hulp bij Mantelzorg. Zij hebben de handen ineen geslagen om patiënt en naaste te ondersteunen om hun ‘blik’ voldoende aan bod te laten komen in het gesprek met hun zorgverleners. Liesbeth Hilderink: “Vooralsnog richt het nieuwe project zich op mensen met COPD en hartfalen. Deze ziekten komen veel voor in Nederland, ook in de Achterhoek. Na de diagnose volgt een heel zorgtraject. Maar wat voor vragen stel je aan de behandelaar? Hoe vertel je wat jou precies bezighoudt? Om patiënten en hun naasten hierbij te ondersteunen is een viertal sets met kaarten ontwikkeld die, passend bij hun behoeften, verwijzen naar een digitale gesprekshulp. Deze tools voegen iets toe aan de kwaliteit van zorg én leven. Want een mens is meer dan de ziekte.”

‘Arrogantie’
Esther Feenstra uit Dinxperlo kan daarover meepraten. Haar partner leed aan hartfalen. “Het behandelplan bij de specialist bleek vastomlijnd. Zonder inspraak. Een spreekuur van tien minuten waarin geen tijd was voor aanvullende vragen. Voordat je het wist stonden we weer buiten. Terwijl we nog zoveel wilden weten. Over de medicatie bijvoorbeeld. Die niet bleek te werken of allergie met zich meebracht. Als je dat aangaf werd dat afgedaan met: ‘U heeft die pillen nou eenmaal nodig…’. Emoties neerleggen ook. Angst, boosheid. Wat houdt óns bezig? Daar was geen aandacht voor. We konden ons eigen verhaal niet kwijt en werden geacht te doen wat de specialist zei. De arrogantie waar we mee te maken hadden! Ik kan het niet anders uitdrukken.”

Tweeënhalf jaar geleden werden zij en haar partner via VIT Hulp bij Mantelzorg gevraagd mee te denken en te praten met de ontwikkeling van MijnBlik. Beiden zeiden hierop onmiddellijk ja. Met inbreng van eigen ervaringen, die er aan bijdragen dat het project het beoogde resultaat krijgt. De blik wordt hierdoor verruimd en knelpunten opgelost. Zodat in zorgtrajecten iedereen als mens wordt gezien en niet als patiënt nummer zoveel. Met een persoonlijk behandelplan waarin ruimte is voor inbreng en emoties. “Als MijnBlik toen al had bestaan, weet ik honderd procent zeker dat we er baat bij hadden gehad”, verzucht de Dinxperlose. “Met de gesprekshulpen hadden wij ons zekerder gevoeld. Allebei. Destijds werden we aan ons lot overgelaten.” Haar partner is inmiddels overleden. “Maar onze wens zou zijn dat MijnBlik uiteindelijk in de hele zorgsector kan worden toegepast en standaard deel uitmaakt van het behandelplan”, zegt Esther Feenstra uit de grond van haar hart.

Nog in de implementatiefase is MijnBlik in de hele regio op zoek naar COPD- of hartpatiënten en hun naasten die eveneens ervaring hebben met het richting zorgbieders wel dan niet kunnen vertellen wat hen bezighoudt. Willen weten welke vragen zij kunnen stellen. Wensen mee te praten over de zorg en behandeling of behoefte hebben om de toekomst te bespreken. “Met die input kan de ondersteuning verder worden aangescherpt”, geeft Liesbeth Hilderink aan. “Aan de hand van de vele hulpsites die op het internet al bestaan en wellicht passen bij de uitdagingen die patiënt en naaste hebben en voelen. Want zo kun je MijnBlik bovenal duiden: het toegankelijk en vindbaar maken van mogelijkheden om door te vragen bij arts of verpleegkundige. Die er zo nodig zelf hopelijk ook wat van meenemen…”

Wie meer wil weten over MijnBlik en aan de verdere ontwikkeling van het Achterhoekse project zijn of haar steentje wil bijdragen, kan zich melden bij mijnblik.agz@saxion.nl of contact opnemen via 06-12463675.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden