Foto: Gerreke van den Bosch
Politieke column

Stemmen vanaf 16 jaar

Dag Hennie,

Laat vertegenwoordigers van belangengroepen de gemeente besturen. Kiezers kennen hierbij punten toe per belang, is het verrassende voorstel in jouw vorige brief. Gaat dit beter werken dan het huidige systeem met politieke partijen? Ik geloof er niets van, mensen zullen zich ook hierin niet herkennen. Bovendien is het onrechtvaardig, omdat de grootste belangen altijd hun zin zullen krijgen. Zoals de gemeentepolitiek nu is, zoeken de raadsleden naar een eerlijke balans tussen alle belangen.

Natuurlijk moet en kan het beter. Ik noem drie snelle verbeteringen. Ten eerste moeten de politieke avonden in het gemeentehuis meer een echt gesprek worden tussen inwoners en raadsleden. Benen op tafel, zonder politiek gedoe. En mensen moeten ingebrachte ideeën terug kunnen zien in de besluiten. Ten tweede moet de gemeente de inwoners en dorpsraden veel eerder betrekken bij plannen. Neem bijvoorbeeld bouwplannen. Zoals het nu is, vallen veel beslissingen bij voorbaat al uit in het voordeel van de projectontwikkelaars. Ten derde moet de gemeente positieve initiatieven van groepen burgers vlotter behandelen. De gemeenteraad stelt kaders, maar laat voor de rest alle ruimte aan deze burgerinitiatieven. Alleen zo krijgen we meer betrokkenheid bij de politiek.

Je benoemde ook nog dat zo weinig mensen lid zijn van een politieke partij en dat ze vaak van hogere leeftijd zijn. Ook voor GroenLinks is dit een aandachtspunt, alhoewel we wel veel jonge leden hebben. Hoe zouden we jongeren meer kunnen betrekken bij de politiek, heb jij een idee? Ik zou wel stemrecht vanaf 16 jaar willen. Laat jongeren maar vroeg politieke keuzes maken.

Ten slotte ben ik het met je eens dat inwoners moeten kunnen aangeven welke onderwerpen ze belangrijk vinden. Daarvoor kunnen we het burgerpanel LochemSpreekt.nl goed gebruiken. Iedereen mag daaraan meedoen. Inmiddels geven 1200 inwoners hun mening over wisselende onderwerpen. Op deze manier kun je vaker ‘stemmen’ dan eens per vier jaar.

Een groene groet,

Willem

Meer berichten