<p>Gelre ziekenhuizen Zutphen. Archieffoto: Medische Fotografie Gelre ziekenhuizen</p>

Gelre ziekenhuizen Zutphen. Archieffoto: Medische Fotografie Gelre ziekenhuizen

Raadsbrede oproep voor behoud volwaardig ziekenhuis

LOCHEM/ZUTPHEN – De gemeenteraad van Lochem heeft maandagavond unaniem een motie aangenomen waarin de zorg over de toekomst van het Gelre ziekenhuis in Zutphen wordt geuit. De raad draagt het college op om zich maximaal in te zetten voor behoud van een volwaardig ziekenhuis. Ook wordt samenwerking met omliggende gemeenten bepleit.

Door Henri Bruntink

De motie is een initiatief van het CDA Zutphen-Warnsveld. Naast Lochem komt een motie van gelijke strekking ook op de agenda van de raden van Berkelland, Bronckhorst, Voorst en Brummen. In Zutphen wordt de motie mede-ingediend door alle fracties. In Lochem ontbreekt alleen de één-vrouws-fractie van Lochem Groen! op de lijst met indieners.

Risico’s voor patiënten
De raad vindt dat het verlies van afdelingen als Intensive Care en Spoed Eisende Hulp leidt tot hogere medische risico’s voor patiënten uit de regio. Specifiek voor Lochem wordt gewezen op het grote aantal specialismen in de polikliniek bij de Hoge Weide waar veel mensen gebruik van maken.

Ook wordt gesteld dat het Gelre ziekenhuis een belangrijke werkgever is en dat gehele of gedeeltelijk sluiting leidt tot verlies van arbeidsplaatsen. Naast de opdracht om zich in te zetten voor behoud en liefst in samenwerking met andere gemeenten wordt het college van B&W gevraagd om de raad uiterlijk op 1 juni te informeren, over met name die samenwerking. Wethouder Henk van Zeijts liet weten dat ook het college inzet op behoud van een volwaardig ziekenhuis. Hoe gemeenten samen kunnen optrekken om dit te bereiken wordt de komende tijd bekeken.

Gesprekken
De gesprekken tussen het ziekenhuis, de gemeenten en andere betrokkenen moeten nog beginnen. Dat er sprake is van wat een ‘locatieprofileringtraject’ heet kwam twee weken geleden naar buiten door een mededeling hierover van wethouder Mathijs ten Broeke van de gemeente Zutphen aan het adres van de gemeenteraad aldaar. Intussen heeft het CDA in Lochem ook al schriftelijke vragen gesteld.

Traject bevestigd
Gelre ziekenhuizen heeft inmiddels bevestigd dat er een onderzoek loopt naar de toekomst van de zorg. Een concreet plan is er niet. Wel zijn er gesprekken gaande over ‘denkrichtingen’. Insteek is volgens het ziekenhuis het toekomstbestendig organiseren van de zorg. Wie zekerheden of verminderingen van zorg of vrees zoekt, vindt dit vooralsnog niet de verklaring van het bestuur. Integendeel: de titel ‘de juiste zorg op de juiste plek’ laat ruimte voor speculaties die al volop de ronde doen.

Het ziekenhuis zegt dat berichtgeving in de media aanleiding is om nu met een verklaring te komen. Concrete vragen van diezelfde media worden nog niet beantwoord. Er wordt slechts verwezen naar de verklaring die nu is gepubliceerd op de website van het ziekenhuis.

Toekomst
De verklaring begint met: ‘Gelre ziekenhuizen is er voor alle patiënten die medisch specialistische zorg nodig hebben om een zo goed en gezond mogelijk leven te leiden. Het is daarbij onze maatschappelijke taak en verantwoordelijkheid om de zorg nu en in de toekomst kwalitatief goed en betaalbaar te houden. Wij hebben daarbij rekening te houden met de toenemende zorgvraag, de krapte op de arbeidsmarkt, strengere kwaliteitseisen en de beschikbare financiële middelen.’

Er zou sprake zijn van een verkenning van mogelijkheden hoe de zorg in de toekomst op de beste manier kan worden aangeboden. Letterlijk: ‘Daarbij staat voorop dat onze patiënten de zorg krijgen die zij nodig hebben. Onderzocht wordt welke zorg we op welke locatie (blijven) bieden. Gelet op technologische en medisch-inhoudelijke ontwikkelingen, horen daar ook nieuwe vormen van zorg bij. Een voorbeeld hiervan is het monitoren van zorg op afstand.’

Uit dit deel van de verklaring is af te leiden dat de zorgen over het voortbestaan van specifieke afdelingen en specialisaties in het geding is. Die zorgen werden eerder geuit door de gemeenteraad van Zutphen en inmiddels heeft ook de CDA-fractie in de gemeente Lochem vragen gesteld aan het college. (Lees HIER ons bericht hierover.)

Focuskliniek
Wat betreft de ‘denkrichtingen’ wordt gesteld dat mogelijkheid worden verkend om bepaalde zorg rondom de patiënt, zoals oncologische en chronische zorg, in een centrum aan te bieden. Ook wordt er gekeken of bepaalde behandelingen, die vaak voorkomen en minder complex zijn, in een ‘focuskliniek’ kunnen worden gestandaardiseerd. Weer letterlijk: ‘Kortom, we onderzoeken welke zorg we in de toekomst op welke wijze en op welke locatie gaan bieden. Onze patiënt is daarbij het vertrekpunt. Het leveren van de best mogelijke zorg is en blijft onze grootste ambitie.’

Afweging van belangen
Hoe de woorden ‘een centrum’ en ‘focuskliniek’ moeten worden gelezen is onduidelijk. Gaat het om concentratie in de bestaande ziekenhuizen in Apeldoorn of Zutphen of om nieuwe locaties? Wel wordt zorgvuldigheid toegezegd en een nauwkeurige afweging van belangen. De discussie wordt intern gevoerd en met partners als vertegenwoordiging van patiënten, huisartsen, organisaties van Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT), zorgverzekeraars en gemeenten. Er worden meerdere bijeenkomsten aangekondigd waarbij visies kunnen worden gedeeld.

Het ingezette traject moet leiden tot een concreet plan waarin ook de gevolgen voor patiënten en medewerkers worden beschreven.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden