Een voorbeeld van hoe KlasseContact van KPN werkt.
Een voorbeeld van hoe KlasseContact van KPN werkt. (Foto: KPN)

Matthijs doet weer mee in de les

Lochem – Antwoord geven op een vraag van de meester, kletsen met klasgenootjes. Matthijs (8 jaar) uit Lochem doet weer mee in de les, maar dan op afstand. Dankzij KlasseContact zit hij vanaf vandaag virtueel in de klas. De 'KPN Klasgenoot' in de klas legt een verbinding tussen de leerling thuis of in het ziekenhuis en de leerlingen op school. Op deze manier kan deze leerling uit groep 5 van Basisschool St. Joseph weer meedoen met de lessen.

Matthijs uit Lochem kan door ziekte langdurig niet naar school. Gelukkig biedt KlasseContact uitkomst: met de interactieve beeld- en geluidsverbinding kan hij lessen volgen op afstand. Vanaf de laptop of tablet bestuurt de leerling 'de Klasgenoot', een apparaat met 360 graden-camera, die in de klas staat. De leerling kan de camera draaien om rond te kijken in de klas en inzoomen op het bord. Een virtuele vinger opsteken kan ook; er gaat dan een lampje op de Klasgenoot branden. Zo ziet de meester dat Matthijs iets wil vragen of zeggen.

Sociaal isolement en leerachterstand voorkomen
De Klasgenoot wordt mogelijk gemaakt door KlasseContact; een landelijk project van EDventure en het KPN Mooiste Contact Fonds. Het doel van KlasseContact is zorgen dat leerlingen die vanwege een chronische of langdurige ziekte niet naar school kunnen, toch lessen kunnen volgen.
Dit om te voorkomen dat zij in een sociaal isolement terecht komen en een leerachterstand oplopen. De inzet van KlasseContact helpt scholen die verantwoordelijk zijn voor het onderwijs van hun zieke leerlingen. Leraren staan hier niet alleen voor. Ze kunnen hulp vragen aan de consulenten Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL), werkzaam bij de onderwijsadviesbureaus of Educatieve Voorziening van de academische ziekenhuizen in Nederland.

Consulent OZL begeleidt
De consulenten OZL zijn vervolgens de schakel tussen school, leerling en KlasseContact. Zij bespreken met hen de aanvraag voor KlasseContact en begeleiden de school en de leerling vóór, tijdens en na de plaatsing. Op die manier maken elk schooljaar honderden zieke leerlingen (en hun klas) gebruik van KlasseContact. Consulent Gabriëlle Bakhuis, Educatieve Voorziening Radboudumc Amalia kinderziekenhuis, was nauw betrokken bij deze plaatsing van KlasseContact. "Dankzij KlasseContact kan Matthijs weer deel uitmaken van alles wat speelt in zijn eigen groep. Voor Matthijs is het heel fijn dat hij, behalve het volgen van de lesstof, in de pauzes kan bijkletsen met zijn vrienden en met zijn broer en zus die dezelfde school bezoeken."


Niet alleen in de klas, maar ook daarbuiten
De Klasgenoot is een steuntje in de rug voor chronisch en langdurig zieke leerlingen, zodat ze het gevoel hebben er toch bij te horen. "Zo vallen ze niet buiten de boot" zegt Annemarie Kaptein, directeur van EDventure. "En dat is essentieel, zeker voor scholieren. Direct contact met leeftijdsgenoten is enorm belangrijk voor hun ontwikkeling. Op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes, erbij blijven horen. Dankzij KlasseContact kunnen ook leerlingen die chronisch of langdurig ziek zijn de lessen blijven volgen en in contact blijven met hun klasgenootjes!"

Meer berichten