<p>Het Staring College in Lochem. Foto: Arjen Dieperink</p>

Het Staring College in Lochem. Foto: Arjen Dieperink

Staring College en Assink Lyceum verkennen mogelijkheid bestuurlijke fusie

LOCHEM/HAAKSBERGEN/EIBERGEN - Het Assink Lyceum en het Staring College onderzoeken de mogelijkheid van een bestuurlijke fusie. De middelbare scholen met locaties in de gemeentes Berkelland, Lochem en Haaksbergen, hebben te maken met een daling van het aantal leerlingen. De scholen spelen hier vroegtijdig op in, om ook in de toekomst kwalitatief hoogstaand en divers voortgezet onderwijs te blijven verzorgen, zonder hun zelfstandigheid te verliezen.

Het Assink lyceum heeft locaties in Neede, Haaksbergen en Eibergen. In Lochem en Borculo zijn diverse scholen van het Staring College te vinden. Beide scholen werken al met elkaar samen op het gebied van onderwijs, personeel & organisatie, financiën, facilitair & huisvesting en ICT. De komende maanden onderzoeken de besturen, samen met beide schoolleidingen, de mogelijkheid van een fusie op bestuurlijk niveau.

Teruglopend leerlingenaantal
Zowel Het Assink lyceum als het Staring College zijn zelfstandige stichtingen met een eigen bestuur. Door de toenemende krimp van de bevolking in de regio loopt het leerlingenaantal terug voor beide scholen. Deze daling kan nadelige gevolgen hebben voor de kwaliteit en instandhouding van een breed onderwijsaanbod in betreffende gemeenten en de baanzekerheid van medewerkers. De scholen, met nu nog ieder een apart bestuur, willen dit voor zijn en verkennen daarom kansrijke oplossingen.

Gelijkwaardige samenwerking
De raden van toezicht hebben opdracht gegeven om de mogelijkheden van een bestuurlijke fusie te onderzoeken, waarbij beide scholen zelfstandig blijven opereren. Bij een bestuurlijke fusie blijft de kwaliteit van het onderwijs hoog, het onderwijsaanbod gewaarborgd en hebben docenten de meeste baanzekerheid. De planning is om begin juli een concreet voorstel aan de raden van toezicht van de scholen te presenteren voor besluitvorming.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden