Majoor Peter toont een opengewerkte ontsteking bij de dummybom. Foto: Arjen Dieperink
Majoor Peter toont een opengewerkte ontsteking bij de dummybom. Foto: Arjen Dieperink Arjen Dieperink
VIDEO

Brandbom in Hassinkbos onschadelijk gemaakt

Algemeen

EPSE - Sinds 1955 was het niet meer gebeurd dat een brandbom van het type an-m76 500 ponder, zoals die in Epse werd gevonden, onschadelijk werd gemaakt.

Door Arjen Dieperink

Op de parkeerplaats bij Sportvereniging Epse, aan de Hassinklaan 3 is het vrijdag een drukte van belang. Gemeente, politie en de Explosieven Opruimingsdienst van het Ministerie van Defensie zijn aanwezig. Diverse lokale en regionale media waren er als genodigden aanwezig en verdrongen zich rond de EOD-vrachtwagen met een ongevaarlijke demonstratiebom, van hetzelfde type als die op 6 april in het Hassinkbos was gevonden.

Majoor Peter (om veiligheidsredenen wordt zijn achternaam niet vermeld) legt aan de belangstellenden de werking van de propellerontsteking uit. “De eigenlijke brandbom kan een gebied van honderd bij tweehonderd meter zo’n twintig minuten lang in brand zetten. Het is zeer geschikt als wapen tegen gebouwen en munitieopslag. Waarom de bom niet is ontploft, weten wij niet. Wat wij wel weten is dat het te gevaarlijk is om de bom te verplaatsen, daarom hebben wij gekozen voor het onschadelijk maken op de vindplaats,” laat de de majoor weten.

Na een korte wandeling staat Peter met de belangstellenden bij de vindplek, zij het op gepaste afstand; daar zorgen de bouwhekken wel voor. “U ziet hier een ‘terp’ van containers grotendeels ingepakt in zand. In die onderste container, die van onderen open is, ligt de bom. Deze laten wij gecontroleerd openspringen zodat er een gecontroleerde brand plaatsvindt. Ook hebben wij een compressor aangesloten om voor voldoende zuurstof te zorgen. De rook die vrijkomt wordt door grote buizen afgevoerd”, legt de majoor uit. Hij is niet degene die op de knop drukt om het geheel te laten springen. “Een collega van mij doet dat, op zo’n honderdvijftig meter afstand”, aldus Peter. Ondertussen is een tractor met een watertank de grond rondom de ‘terp’ aan het nat maken.

Vuurwerk
Mochten er aanwezigen hopen op een flinke knal en veel opspattend zand, dan komen ze deze vrijdag bedrogen uit. Na het ontsteken van de springstof, deze precies zo neergelegd op de bom, als eerder was getoond bij de demonstratiebom, duurde het even voor er een tweede knal kwam. De constructie deed z’n werk en er was veel rookontwikkeling te zien. “Zodra alles is uitgebrand controleren wij het geheel met een robot. Daarna gaan wij nakijken of alles opgeruimd is”, laat de grootmajoor weten.

De afkortingen EOD en EODD die regelmatig als zelfstandig naamwoord worden gebruikt geven nogal eens verwarring. Volgens een woordvoerder van Defensie is de Explosieven Opruimingsdienst een onderdeel van het ministerie van Defensie en als dusdanig kan ook EOD volstaan. Ook de afkorting EODD is meer in gebruik gekomen voor de volledige naam Explosieven Opruimingsdienst Defensie. Beide afkortingen kunnen worden gebruikt.


De 'terp' waarin de bom tot ontploffing werd gebracht. Foto: Arjen Dieperink

Advertenties doorgeplaatst vanuit Berkelbode