Stichting BNLW buitengebied Epse

EPSE - Door bewoners van het buitengebied van Epse is een stichting opgericht met de naam ‘Stichting Behoud natuur, landschap en woon- en leefklimaat in het buitengebied van Epse’, afgekort Stichting BNLW buitengebied Epse. De stichting stelt zich ten doel het voorkómen en tegengaan van ontwikkelingen in de openbare ruimte die een negatieve invloed hebben of kunnen hebben op de natuur en/of het landschap in het buitengebied van Epse en, in samenhang daarmee, op het woon- en leefklimaat van zijn bewoners.

De oprichters van de stichting zijn bezorgd over de wijze waarop de bijzondere natuurwaarden en het karakteristieke coulisselandschap in het buitengebied van Epse steeds meer onder druk komen te staan als gevolg van besluiten van lokale overheden.

Zo heeft gemeente Deventer vlak bij de grens met Epse en in strijd met eerder gemaakte afspraken hoogbouw laten realiseren en staat de gemeente Deventer daar ook op grote schaal ‘verdozing’ toe. Ook zijn vlak bij diezelfde grens op instigatie van de gemeente Deventer twee windmolens met een tiphoogte van 135 meter gebouwd en heeft de gemeente Deventer plannen voor de bouw van mogelijk nog negen windmolens tussen Deventer en Epse, maar dan met een tiphoogte van maar liefst 225 meter. Stuk voor stuk ingrepen die een zware wissel trekken op de natuur en het landschap in het buitengebied van Epse.

Verder is niet uitgesloten dat de provincie Gelderland en gemeente Lochem binnenkort besluiten om dwars door het buitengebied van Epse een betonnen snelfietsroute aan te laten leggen. De weinige nog overgebleven eeuwenoude rustieke zandwegen in het gebied zullen dan voor een groot deel plaats moeten maken voor die betonnen snelfietsroute. Een dergelijke betonnen barrière zal vanzelfsprekend funeste gevolgen hebben voor het hele ecosysteem en voor de biodiversiteit in het gebied.

Het buitengebied van Epse ligt ook pal onder een door de rijksoverheid geplande laagvliegroute van Lelystad Airport en wordt bovendien geplaagd door grote aantallen sportvliegtuigjes, die vanaf vliegveld Teuge opstijgen en boven het buitengebied van Epse allerlei capriolen uithalen, waardoor ernstige geluidshinder wordt veroorzaakt voor mens en dier.

De oprichters van de stichting herkennen in al deze zaken en ontwikkelingen een telkens terugkerend patroon van structurele veronachtzaming van de bijzondere natuur- en de unieke landschappelijke waarden in het buitengebied van Epse. Aan die structurele veronachtzaming willen de oprichters met behulp van de stichting een halt toeroepen.


Ard Cools, voorzitter Stichting BNLW buitengebied Epse

Oude Larenseweg 67

7214 PE Epse

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden