<p>Robert Bosch, wethouder financi&euml;n voor de gemeente Lochem. Foto: Arjen Dieperink</p>

Robert Bosch, wethouder financiën voor de gemeente Lochem. Foto: Arjen Dieperink

Jaarrekening 2020: Lochem schrijft flinke zwarte cijfers

LOCHEM/GORSSEL - De Jaarrekening 2020 van de gemeente Lochem laat onder de streep een positief saldo zien van dik 7,5 miljoen euro. Wethouder Robert Bosch (financiën) wil echter niet spreken van ‘geld overhouden’. Een fors deel van het bedrag gaat niet in de algemene reserve maar in een bestemmingsreserve voor onder meer mogelijke naweeën van corona en van doorgeschoven beleid.

Door Henri Bruntink

“2020 was een bewogen jaar voor zowel onze organisatie als de samenleving, door de coronagolven die over ons heen kwamen. We hebben geprobeerd het voor iedereen zo behaaglijk mogelijk te houden door steun te verlenen waar nodig en vooral ook door in gesprek te blijven”, aldus Bosch in een toelichting op de donderdag gepresenteerde jaarrekening.

Steun
De steun kwam voor ondernemers in de vorm van allerlei steunmaatregelen. Verenigingen en accommodaties konden een beroep doen op extra subsidie om de crisis te overleven. Steun was er voor onder meer sportverenigingen en -locaties, buurthuizen en de schouwburg. Aan de andere kant vielen dingen stil waardoor de gemeente te maken kreeg met minder uitgaven. Maar veel daarvan moet nog worden ingehaald.

Er was gerekend op een overschot van 2,5 miljoen. De exploitatie van het nieuwe bedrijventerrein Diekink is daar debet aan. Dat is overigens vooral een voorgeschreven boekhoudkundige exercitie, maar feit is dat de verkoop van bedrijfspercelen goed gaat.

Rijksbijdrage
De overige 5 miljoen van het resultaat over 2020 is deels toe te schrijven aan corona. Het Rijk liet een miljoen extra naar Lochem vloeien om de gevolgen van de crisis te bestrijden. Mede hierdoor presenteren de meeste gemeenten een rooskleuriger jaarrekening dan een jaar geleden. Zo laat bijvoorbeeld buurgemeente Berkelland eveneens een positief resultaat van 7 miljoen zien.

Voor zaken die voor 2020 al op de begroting stonden maar die niet konden worden uitgevoerd gaat 1,4 miljoen mee naar dit jaar. Wat verder opvalt is een voordeel van 240.000 euro op het leerlingenvervoer. Dit heeft deels te maken met een nieuwe rekenmethodiek maar door corona waren er uiteraard ook gewoon minder vervoersbewegingen.

Afval
Bijzonder zijn ook een tweetal voordelen op het gebied van huishoudelijk afval van in totaal een dikke half miljoen euro. De inschatting is dat mensen in 2020 meer thuis waren en dus meer afval produceerde. Tegenover de kosten van inzameling en verwerking staan dit keer hogere opbrengsten van goed gescheiden afval.

Wethouder Bosch liet weten dat de accountant voornemens is om goedkeuring te geven aan de jaarrekening. Als deze eenmaal binnen is, is de gemeenteraad aan zet voor een oordeel. Op 28 juni en 5 juli volgen de discussie en vaststelling.

De gehele jaarrekening is hier te vinden.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden