Foto: Jan Somer

Unieke fotocollectie Jan Somer bij Historisch Genootschap

Lochem - Het Historisch Genootschap Lochem Laren Barchem werd afgelopen donderdag verblijd met een zeer waardevolle collectie bestaande uit zo'n 2500 originele ansichtkaarten van Lochem en omgeving uit de eerste helft van de vorige eeuw, bijeengebracht door wijlen Jan Somer.

Deze uniek, maar ook zeer indrukwekkende, verzameling is voor het Genootschap geen onbekende, want door medewerking van de kinderen van de in 1983 overleden verzamelaar, was het de toenmalige stichting Streekgeschiedenis begin 2000 al mogelijk gemaakt de verzameling te digitaliseren.

De vrijwilligers van het Genootschap zijn nog steeds doende met de beschrijving van onder meer dit materiaal om het zo goed mogelijk vast te leggen voor het nageslacht. De verzameling geeft een geweldig beeld van het verleden van Lochem en de prachtige omgeving.

Het doet het Historisch Genootschap uiteraard goed, dat wij het vertrouwen genieten van de nazaten van de heer Somer, dat deze originelen bij ons in goede handen zijn.

Het Historisch Genootschap is de heer en mevrouw Tjeenk Willink, dochter en schoonzoon, zeer dankbaar.

Meer berichten