Hoogste klassen basisonderwijs beslissen zelf over bijzonder lespakket

Lochem - Tijdens een drietal scholierenraadvergaderingen in februari en maart worden thema's als burgerschap en democratie onder de aandacht gebracht bij leerlingen van de hoogste klassen van het basisonderwijs in de gemeente Lochem. Tijdens de vergaderingen beslissen de leerlingen zelf welk van drie voorgestelde bijzondere lespakketten ze gaan volgen.

De aankomende gemeenteraadsverkiezingen zijn aanleiding speciale aandacht te geven aan het begrip 'democratie'. De leerlingen die meedoen aan de Scholierenraad bezoeken daarom ook de Democratiefabriek (een initiatief van Stichting Vredeseducatie). Deze interactieve, reizende tentoonstelling wordt opgebouwd in het Werkatelier in Eefde (12 tot en met 15 februari) en krijgt vervolgens een plek in de hal van het gemeentehuis in Lochem (19 tot en met 23 februari). Bij de Democratiefabriek gaan de leerlingen ontdekken wat hun eigen ideeën en idealen zijn ten aanzien van onze maatschappij.

Coaching door echte raadsleden
Bij de Scholierenraad onderzoeken leerlingen, samen met raadsleden, vragen als 'Hoe werkt de democratie in Lochem?' en 'Hoe werkt de gemeenteraad en wat doet een raadslid?' en gaan dat ook zelf ontdekken met het naspelen van een raadsvergadering. Een raadslid komt daarvoor uitleg geven in de klas en helpt de kinderen zich voor te bereiden op het debat tijdens de Scholierenraad.

De leerlingen verzinnen een naam voor hun fractie en kiezen twee fractievertegenwoordigers. Deze fractievertegenwoordigers verdedigen tijdens de Scholierenraad een van de drie voorstellen. De overige leerlingen zijn als publiek en voor 'achterbanraadpleging' bij de Scholierenraad aanwezig.

Scholierenraad
Na hun bezoek aan de Democratiefabriek komen de leerlingen naar het gemeentehuis voor de Scholierenraad. In de echte raadszaal debatteren de gekozen fractievertegenwoordigers met elkaar. Zij besluiten bij meerderheid van stemmen welk van drie voorstellen wordt uitgevoerd. In totaal nemen bijna 450 leerlingen deel. Daarom zijn er drie Scholierenraadsvergaderingen (op woensdag 21 februari, 7 maart en 14 maart). De Scholierenraden worden voorgezeten door burgemeester Van 't Erve.

Drie voorstellen
De Scholierenraden kunnen kiezen uit drie lespakketten van aanbieders uit Lochem.

FeelGood workshop door Ontdek je gevoel, praktijk voor haptonomie – leer je gevoel ontdekken en anderen te vertellen wat je wel of niet prettig vindt, leer te kiezen voor wat je vrolijk maakt
WoWi!-bus door de Bibliotheek – maak kennis met de nieuwste innovatieve apparaten, digitale technieken en gadgets en volg workshops rond programmeren, industriële vormgeving Virtual Reality en mediavormgeving
De verschrikkelijk Knappe ikke door Knap Kind – onderzoek waar je, op jouw manier, echt goed in bent, welke leerstijl bij jou past en hoe je die kennis straks kunt gebruiken op de middelbare school.
Voor de uitvoering van de gekozen voorstellen is totaal € 1.700 beschikbaar gesteld door het college van burgemeester en wethouders.

Meer berichten