Luitenant-kolonel Bartsch (r.) tijdens zijn toespraak. Foto: Arjen Dieperink
Luitenant-kolonel Bartsch (r.) tijdens zijn toespraak. Foto: Arjen Dieperink Arjen Dieperink

Hoog militair bezoek voor Veteranentrefcentrum

Algemeen

EEFDE - Afgelopen zaterdag was het de Veteranendag. Net als vorig jaar kon die landelijk niet doorgaan. Maar in Eefde kwam een kleine groep veteranen, sommigen met vrouw en kinderen, toch bijeen in het Veteranencentrum. Zij kregen hoog militair bezoek: luitenant-kolonel René Bartsch.

Door Arjen Dieperink

Buiten bij het veteranencentrum zit een groep personen aan de koffie. De enige in uniform is overste Bartsch, het hoofd van de nieuwe sectie Veteranenzaken en Postactieven van de Koninklijke Landmacht. De sectie is vorig jaar november in het leven geroepen. “Wij zijn zeer vereerd dat hij bij ons op bezoek komt” laat het secretaris en penningmeester, Esther van Dijk, van de Stichting Veteranen Ontmoetingscentrum Detmerskazerne weten terwijl de landmachtofficier in gesprek is met enkele veteranen.

Erkenning en waardering
Lochem kent zo’n honderdvijfenzestig veteranen, Zutphen en Deventer respectievelijk tweehonderdvijftig en vierhonderdvijftig, laat Esther van Dijk weten. Erkenning en waardering zijn de woorden die aan de veteranen worden toebedeeld. Met regelmaat komen tijdens de gesprekken van de veteranen deze woorden naar boven. René Bartsch is zelf een actief dienende veteraan. Hij is onder meer uitgezonden naar Bosnië en Afghanistan. “Eind van het jaar gaan wij een reünie voor Dutch Bat 3 organiseren “ laat Bartsch tijdens het gesprek weten.
Het speerpunt van zijn sectie ligt bij de actief dienende veteraan. Maar respect en waardering is er ook voor de postactieve veteraan. “Een veteraan dient trots op zicht zelf te zijn. De meeste mensen denken dat een veteraan een oude man of vrouw is. Het beeld dat wordt geschetst door bepaalde uitzendingen op de televisie komt de veteraan niet ten goede. Vijfennegentig procent van de veteranen vindt de uitzending een verrijking van zijn of haar leven, waarbij men veel over zichzelf te weten komt.”

Speciale status
“Verder is de persoon die in de pan heeft moeten roeren tijdens de uitzending net zoveel veteraan als de infanterist in het veld. Wij moeten stoppen met elkaar te vergelijken. De Koninklijke Landmacht kent 105.000 veteranen van wie er 11.000 nog in actieve dienst zijn“, zegt overste Bartsch, die namens de Commandant van de Koninklijke Landmacht aanwezig is. Hij vult aan dat een veteranenstatus een speciale status is voor bijzondere mensen. In totaal bezocht de Koninklijke Landmacht die dag elf verschillende veteranencentra.
“Iedere veteraan is bij ons van harte welkom“, laat de voorzitter van de Stichting Veteranen Ontmoetingscentrum Detmerskazerne, Serge van Dijk, weten.


www.svon.nl/voc-lochem/

Advertenties doorgeplaatst vanuit Berkelbode