INGEZONDEN

Politiek in Lochem

Politieke wens

Mijn wens in deze verkiezingstijd is, dat de epidemie van de ‘gelijkheidobsessie’ en de polarisatiewoede in de politiek bedwongen zal worden. Afgelopen jaar zag ik in daden van sommige politici dat ze serieus trachtten om cultuureilandjes, veilige plekken van hoop, voor de burger te creëren. Eilanden zonder directe commerciële belangen. Dat sprak me aan. Echter de burger wordt ook voorgehouden dat groter worden belangrijker is dan groeien. Daarnaast wordt de werkelijkheid gemanipuleerd en er ontstaan reservaten waar populisten heer en meester zijn.

Mijn waarneming is dat sommige politici zich dan als managers presenteren, met een niet te stuiten organisatiedrift. Broodnodige sociale structuren worden commerciële structuren met een schijnbare sluitende begroting als politieke meesterstuk.

Overigens verneem ik vaak dat jonge mensen dwars door dit oude politieke decorum heenkijken. Deze generatie is zeker niet vies van macht, maar zij zijn wel overtuigd dat je de macht, ter wille van de democratie ook weer los moet laten. Jongeren zoeken niet het kille, logisch juiste, maar omarmen het moreel aanvaardbare in de maatschappelijke besluitvorming. We kunnen veel, maar willen wij dat ook? De huidige generatie jongeren zoekt naar de menselijke leider: een mens met nieuwe waarden.

Mijn mening is dat oude politieke bindingen losse eindjes zijn geworden. Er blijven te veel rafels voor de jonge generatie hangen. Milieubewustzijn en solidariteit zouden vaste onderwerpen op de bestuurlijke agenda moeten zijn. Competente ambtenaren kunnen de nodige wet en regelgeving beheren, mits zij het vertrouwen van het college en raad krijgen.

De politieke wil voor hervorming en vernieuwing in Lochem is ruimschoots in potentie aanwezig is. Ik wens onze gemeente ruimte voor: innovatie = creatie, duurzaamheid = je tijd vooruit zijn en solidariteit = delen is het nieuwe hebben.

Henk van Dort

Meer berichten