PvdA: 'Dit schooljaar al 25 incidenten op de Nieuwstad gemeld'

Lochem - De PvdA wil dat kinderen veilig naar MSG de Garve (Propschool en PH School) kunnen fietsen of lopen. "Een lang proces waar we al voor de school gebouwd is onze zorgen over hebben geuit," zegt voorzitter PvdA Lochem, Martine Willems.

Na aandringen van de PvdA is afgelopen woensdag de verkeerssituatie met de verkeerscommissie van de beide scholen en de gemeente Lochem geëvalueerd. Dit kon dankzij alle input die geleverd is door betrokken (groot-) ouders en inwoners, waarvoor heel veel dank. "Uit de vele reacties die de PvdA ontving, blijkt wel dat dit een onderwerp is dat velen bezighoudt en daarom moet de gemeente snel in actie komen."

Met behulp van alle input is de situatie in kaart gebracht en blijkt ook de ernst van de situatie. Willems: "In totaal zijn er dit schooljaar 25 incidenten op de Nieuwstad gemeld en dat is veel te veel."

De gemeente heeft afgelopen vrijdag om tafel gezeten met de politie en een verkeerskundigbureau om verder onderzoek te doen zodat er zo snel mogelijk passende maatregelen genomen kunnen worden op een aantal punten.

Het gaat dan om het oversteken van de Nieuwstad (oversteekpunt Oosterbleek-Zuiderbleek en Barchemseweg-Albert Hahnweg), de Burgemeester Leenstraat en het parkeerterrein achter de school bij de Aldi en de Gloep. "We blijven er bovenop zitten, zodat kinderen er zeker van zijn dat ze veilig naar school kunnen gaan."

Meer berichten