Het was mooi om te zien dat de verschillende zaaimengsels, grondslagen, waterrijke of juist waterarme plekken een hele verschillende uitwerking hebben gehad op de gezaaide bloemen en planten. Foto: PR.
Het was mooi om te zien dat de verschillende zaaimengsels, grondslagen, waterrijke of juist waterarme plekken een hele verschillende uitwerking hebben gehad op de gezaaide bloemen en planten. Foto: PR.

Resultaat akkerranden Biodiversiteitscombinatie Het Zwiepse Broek

Algemeen

BARCHEM/LOCHEM – In het Zwiepse Broek is een club vrijwilligers actief om de biodiversiteit te bevorderen. Onder de noemer Biodiversiteitscombinatie Het Zwiepse Broek hebben zich jagers, boeren en burgers verzameld. Een project dat dit jaar voor de derde keer is uitgevoerd is, het inzaaien van akkerranden en beschikbare stroken.

In begin april van dit jaar ging de door loonwerkbedrijf Hoftijzer gesponsorde trekker met frees voorop. Aansluitend kwam een groep vrijwilligers de bewerkte grond aanrijden, inzaaien en aanharken. In een dag tijd zijn zo bijna twee hectare akkerrand, verdeeld over achttien percelen, ingezaaid. Vrijdag 16 Juli zijn alle deelnemers op de fiets langs de percelen getrokken en hebben als een soort tuinkeuring elkaars stek bewonderd. Het was mooi om te zien dat de verschillende zaaimengsels, grondslagen, waterrijke of juist waterarme plekken een heel verschillende uitwerking hebben gehad op de gezaaide bloemen en planten.

Rond de helft van de percelen is ingezaaid met een zogenaamd patrijzenmengsel. Het streven is de patrijs weer terug in het Zwiepse Broek te krijgen. Dit mengsel draagt bij aan een betere habitat voor de patrijs, maar is ook zeer geschikt voor de fazant, bijen en insecten. Het bestaat onder andere uit klavers, spurry, anijszaad, serradella, quinoa, gierst, rietzwenkgras, kropaar, kruiden en bloemmengsels. Ook worden er zonnebloemzaden (Peredovic) en verschillende granen (haver, rogge, tarwe, gerst en Japanse haver) bij gemengd.

De gemeente Lochem heeft het belang van deze actie onderkend en heeft een substantiële financiële bijdrage op basis van een beschikbare subsidiepot beschikbaar gesteld. Een mooie bijkomstigheid is dat de buurtbewoners elkaar gevonden hebben en er een prachtige cohesie is ontstaan. Ook de rondgang werd uiteindelijk afgesloten bij een van de bewoners op het erf. Het napraten met een glaasje en een hapje zou uiteindelijk tot laat in de avond duren.

De rondgang jagers, boeren en burgers werd afgesloten bij een van de bewoners op het erf. Foto: PR. .

Advertenties doorgeplaatst vanuit Berkelbode