Wim Bossink en Magda Beekhuizen. "Ons doel is het informeren over de sterrenkunde aan een groot publiek." (Foto: Arjen Dieperink)
Wim Bossink en Magda Beekhuizen. "Ons doel is het informeren over de sterrenkunde aan een groot publiek." (Foto: Arjen Dieperink) (Foto: Arjen Dieperink)

Hemellichamen van dichtbij bekijken

De Phoenix heeft een lange voorgeschiedenis. In 1958 kwamen de huisarts Eugene van der Stel en de heren Henk Kremer en Jack Broekhuizen van de Rijks HBS in Lochem bij elkaar in de tuin van de huisarts.

Ampsen - Daar stond een 15 centimeter Newton telescoop opgesteld. Enkele jaren later werd het idee opgepakt om zelf een kijker te bouwen. De spiegels werden zelf geslepen en het enthousiasme van de heren sloeg over naar andere belangstellenden.

Iedere dinsdagavond kwamen de amateur-stronomen bij elkaar in de woning van Van der Stel aan de Zwiepseweg. Uiteindelijk werd in 1976 de Stichting Amateur Astronomie Lochem (S.A.A.L.) opgericht. Een stichting kent leden, dit zijn de leden van het bestuur. Bij S.A.A.L. wordt door de medewerkers-donateurs het bestuur gekozen. Er werd een offerte voor een sterrenwachtgebouw opgevraagd. Beide offertes lagen ver boven het budget van de Stichting. Op Hemelvaartsdag 1977 brak er brand uit in de noodlokalen van de Rijksscholengemeenschap. De lokalen waren niet meer bruikbaar doch er bleef genoeg bouwmateriaal over. Er werd een deal gesloten met de S.A.A.L . Het bruikbare materiaal mocht men om niet houden en resten van de noodlokalen diende men op te ruimen. In 1977 kreeg men goedkeuring voor het bouwplan van een Sterrenwacht aan de Vordenseweg bij de familie Braakman. De bank wou de stichting ƒ 40.000 lenen, mits de gemeente garantstelling gaf. Op 26 juni 1978 gaf de gemeenteraad Lochem het groene licht. In 1979 opende burgemeester H.J. Beuke de volkssterrenwacht. Daar de noodgebouwen van de RSG in de brand waren gegaan, kwam de sterrenwacht uit de brand. De bijpassende naam Phoenix werd door Beuke bij de sterrenwacht onthuld. Bijna twintig jaar later werd het gebouw gesloten en heropende men een nieuwe sterrenwacht nabij camping Ruighenrode. In 2007 liep het huurcontract af en werd deze niet verlengd. Phoenix zou nog een keer herrijzen. In 2009 begon de volkssterrenwacht op het terrein van Pactum Jeugdzorg te Lochem. Secretaris Magda Beekhuizen en bestuurslid Wim Bossink spreken met warmte in de koude buitenlucht rondom de sterrenwacht over hun hobby. Men telt 40 donateurs waarvan er 16 met grote regelmaat presentaties en rondleidingen geeft. Bossink: "Per jaar hebben wij 2500 betalende bezoekers.

De toegangsprijs proberen we zo laag mogelijk te houden ons doel, het informeren over de sterrenkunde aan een groot publiek, stand kunnen doen." Phoenix kent twee Celetron kijkers, van 8 en 14 inch. Boeiend is het 360 graden projectieplanetarium waarmee men hemellichamen van dichtbij kan bekijken.

Meer berichten