Zeker zijn in Lochem
Zeker zijn in Lochem (Foto: Ruben Otemann)

PvdA: 'Zeker zijn van een goed bestaan'

Lochem - De PvdA staat voor solidariteit en een toegankelijke samenleving. Ongeacht waar je vandaan komt, je opleiding of inkomen. Iedereen kan meedoen en moet kansen krijgen om zichzelf verder te ontwikkelen. Voor een goed bestaan is een goede plek om te wonen, werk, goede zorg en een goed vangnet voor als het (even) tegenzit, essentieel!


Een thuis. Een eigen plek. De plek waar je vrienden en familie ontvangt. Een fijne plek om te wonen. Een thuis waar je zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen. Daarom moet je zeker kunnen zijn van een goede (en betaalbare) woning. In een fijne en veilige buurt waar je je thuis voelt, met de juiste voorzieningen zoals een school, sportvereniging of huisarts.

Een goed inkomen is de basis voor een goed leven. Goed werk met een vast salaris is daarom heel belangrijk. Naast de zekerheid van een uitkering en het zoeken van een baan is ook een gemeente die je ondersteunt, als je even geen inkomen hebt, belangrijk. Inwoners met een minder goed inkomen moeten zeker zijn van een financieel steuntje in de rug. Daarmee probeert de PvdA sociale uitsluiting te voorkomen zodat iedereen mee kan blijven doen bij de sportvereniging, muziekles of schoolreisje.

Als je ziek bent, dan wil je er op kunnen vertrouwen dat je geholpen wordt. Dat er een hulpverlener voor je is. En dat je de zorg en aandacht krijgt die nodig is. Toch is dat niet altijd het geval. De PvdA vindt dat inwoners er zeker van moeten zijn dat zij, ongeacht de ondersteuningsvraag, altijd bij de gemeente moeten kunnen aankloppen. Elke vraag is anders en elke oplossing ook. Voor de een kan dat bijvoorbeeld hulp zijn in de huishouding en voor de ander een rolstoel of het vervoer naar het ziekenhuis of dagbesteding.

Vrijwilligers en mantelzorgers zijn van onschatbare waarde en verdienen onze steun. Zij vergroten de continuïteit, kwaliteit en (ver)binding in de samenleving. De Partij van de Arbeid heeft de afgelopen vier jaar vele vrijwilligers en mantelzorgers bezocht en gewaardeerd met een ‘rode taart’. Een kleine waardering voor de onschatbare waarde van hun inzet voor de medemens.

Meer berichten