Inspectieonderzoek Stichting Poolsterscholen

Lochem - Sinds dit schooljaar onderzoekt de Inspectie van Onderwijs eens per vier jaar elk schoolbestuur in Nederland. Recent is dit onderzoek uitgevoerd bij het bestuur van Stichting Poolsterscholen, de overkoepelende organisatie van de tien openbare basisscholen in de gemeente Lochem, met 1600 leerlingen.

Er is op vier scholen met een zogenaamd ‘verificatieonderzoek’ onderzocht of het bestuur op zijn scholen zorgt voor onderwijs van voldoende kwaliteit en of het financieel in staat is om ook in de toekomst goed onderwijs te blijven verzorgen. Beide onderdelen zijn beoordeeld met een voldoende. Op de zes andere Poolsterscholen zal de komende tijd een zogenaamd ‘themaonderzoek’ worden uitgevoerd, onder andere voor rapportage in De Staat van het Onderwijs. Er wordt dan getoetst op de thema’s rekenen en wiskunde, dyslexie, de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs en het didactisch handelen van leerkrachten.

Poolster kan zich vinden in het beeld dat de Inspectie van de organisatie schetst en is blij met de uitkomsten van het rapport. De Inspectie geeft aan dat Poolster goed zicht houdt op de onderwijskwaliteit op de scholen en snel kan ingrijpen als de situatie daar om vraagt.

‘Er zijn natuurlijk altijd punten voor verbetering vatbaar, daar blijven we ook hard aan werken. Maar al met al zijn we met zijn allen trots op dit mooie resultaat’, aldus Han Colvoort, algemeen directeur van Poolster.

Het hele rapport is te lezen op de website van Poolster: www.poolsterscholen.nl

Meer berichten