Circulair estafettestokje arriveert bij Circulus-Berkel

Lochem - Op 23 februari is het Gelderse Circulaire Estafettestokje aangekomen in Lochem. De gemeente laat het stokje- in de korte tijd dat het zich in Lochem bevindt - circuleren tussen een aantal bedrijven. Recent werd het stokje aangeboden aan Henk Knip, algemeen directeur van Circulus-Berkel.


Het estafettestokje
Het circulaire estafettestokje kent zijn oorsprong in Nijmegen, de stad die in 2018 de naam European Green Capital mag dragen. Met het doorgeven van het stokje zetten de provincie Gelderland en stichting Green Capital Challenge duurzame initiatieven binnen onze provincie in de spotlights. Het stokje wordt een jaar lang van gemeente naar gemeente doorgegeven. De circulaire economie staat binnen de initiatieven centraal. Daarbij gaat het om (her)gebruik van bijvoorbeeld materialen in de productieketen, maar ook om duurzamere producten en productie of het opwaarderen en duurzaam verwaarden van grondstoffen.

Circulus-Berkel werkt als duurzaam dienstenbedrijf voor acht gemeenten in de regio en voert het motto 'Kies voor elkaar'. Daarmee geeft de organisatie aan dat ze kiest voor een gezamenlijke weg naar een verduurzaming van de leefomgeving; mét gemeenten, samenwerkingspartners, regionale bedrijven en inwoners. Onder de noemers 'Minder afval, meer grondstoffen' en 'Samen voor een mooie buurt' opereert Circulus-Berkel zowel in het duurzaam beheren van grondstoffen als het beheer van de openbare ruimte.


Duurzaam beheer van de leefomgeving
De gemeente Lochem en Circulus-Berkel trekken in het grondstoffenbeheer en in het beheer van de buitenruimte samen op om de circulaire economie vorm te geven. Lokaal en regionaal. Henk Knip: "De gemeente en Circulus-Berkel hebben een lange samenwerkingsgeschiedenis. De gemeente Lochem heeft de laatste jaren grote stappen gemaakt in de reductie van de hoeveelheid restafval."

Circulus-Berkel zoekt actief samenwerking met organisaties en bedrijven die het circulaire gedachtengoed ook hoog in het vaandel hebben staan. Zo wordt momenteel geparticipeerd in een regionaal project waarbij bermgras wordt verwerkt tot karton en uiteindelijk papier. Daarnaast wordt met de provincie en de gemeente Lochem een project uitgewerkt waarbij 'maaisel' samen met landbouwers omgezet wordt tot bokashi, een bodemverbeteraar met lokale toepassingen.

Samen de keten sluiten
Een belangrijke en recente ontwikkeling betreft de oprichting van een textielsorteercentrum. Samen met acht gemeenten (waaronder de gemeente Lochem) en de organisatie ReShare wordt momenteel een regionaal textielcentrum ontwikkeld. Daarmee kan ook de textielketen zoveel mogelijk regionaal gesloten worden en blijven zowel bruikbaar textiel als overige textielvezels voor nuttige toepassingen behouden. "Het is goed om grip te hebben op de eindbestemming van deze waardevolle grondstof. Bovendien creëren we met het centrum regionale en sociale werkgelegenheid."

Ook in de bedrijfsvoering, bijvoorbeeld bij de aanschaf van bedrijfskleding of wagens en bij nieuwe huisvesting wordt rekening gehouden met de circulaire principes. Henk Knip meldt dat ook 'De Techniekfabriek' van Circulus-Berkel ten dienste staat aan het hele werkgebied en met workshops de circulaire economie op praktische en speelse wijze binnen het onderwijs brengt.
 

Meer berichten