De bijeenkomst met Harfsense jongeren. Foto: PR
De bijeenkomst met Harfsense jongeren. Foto: PR

Harfsense jongeren zoeken een betaalbaar huis in hun dorp

Plaatselijk Belang Harfsen-Kring van Dorth zet zich in voor voorkeursbeleid

HARFSEN - Harfsense jongeren maken zich grote zorgen over het vinden van een betaalbare woning in hun geboortedorp. Op initiatief van Plaatselijk Belang Harfsen-Kring van Dorth (PB) is op woensdagavond 13 oktober een afvaardiging van deze jongeren bijeengekomen om over de woonvisie van de gemeente Lochem van gedachten te wisselen en met PB naar mogelijke oplossingen te zoeken.

Deze groep van zo’n 18 mensen in de leeftijd tussen 19 en 32 jaar gaf aan te spreken namens een veel grotere achterban met vergelijkbare opvattingen.

Als leden van plaatselijke verenigingen en met een fijne vriendenkring willen deze jongeren, ook na hun studie, graag in hun dorp blijven wonen. “Sommige vrienden van ons zijn uit nood al naar Deventer vertrokken, maar komen terug als die mogelijkheid er is”, zo werd gezegd. “Starters zoals wij komen er niet aan te pas, omdat veel Randstedelingen meer te besteden lijken te hebben”.

PB heeft er met de jongeren weinig begrip voor dat de gemeente geen voorkeursbeleid voor de eigen bewoners hanteert. “Voor de toekomstige leefbaarheid van het dorp is het van essentieel belang dat jonge mensen, die intrinsiek betrokken zijn bij hun leefomgeving en een grote bereidheid hebben zich daarvoor ook in de toekomst te willen inzetten, hier kunnen blijven wonen”, aldus PB-voorzitter Bas Rutgers.

Ook voor ouderen is PB actief. “Ouderen, die kleiner willen gaan wonen, vinden geen geschikte plek op de stagnerende woningmarkt. Hier dienen de eigen bewoners eveneens voorrang te krijgen, omdat zij veel binding en betrokkenheid hebben met de lokale gemeenschap.” 

PB ondersteunt de jongeren uit dorp en buitengebied in hun wens voor een voorkeurspositie bij de toewijzing van woningen en de betaalbaarheid ervan naderbij te brengen. Ook helpt PB graag bij het vinden van creatieve oplossingen en onderzoekt het alle mogelijkheden bij alle partijen, die hierin een bijdrage kunnen leveren. De jongeren worden bij dit alles nauw betrokken.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden