Het sportcomplex van Sportclub Lochem is met ingang van 2022 rookvrij gebied. Luchtfoto: Arjen Dieperink
Het sportcomplex van Sportclub Lochem is met ingang van 2022 rookvrij gebied. Luchtfoto: Arjen Dieperink Arjen Dieperink

Sportclub Lochem maakt terrein rookvrij

Algemeen

LOCHEM - Met ingang van het nieuwe jaar richt Sportclub Lochem zich nog zeer meer op gezondheid door rokers te verzoeken het goede voorbeeld te geven en op het sportterrein niet meer te roken.

In een eind vorig jaar verstuurde brief aan leden, donateurs, vrienden van sportclub Lochem, Ladies Corner en de vrijwilligers roept de vereniging iedereen op om aan de actie mee te werken. Het bestuur van Sportclub Lochem laat in een verklaring weten ‘Zien roken, doet roken. Als kinderen anderen zien roken lijkt dat normaal en misschien zelfs aantrekkelijk. Daarnaast is meeroken zowel binnen als buiten schadelijk, met name voor kinderen. Ook in in de buitenlucht kunnen kinderen in aanraking komen met tabaksrook. Door een rookvrij sportterrein voorkomen we dit.”
Behalve dat rokers wordt gevraagd om buiten het zicht van de kinderen en buiten het terrein te roken, roept Sportclub Lochem ook op om e-sigaretten en aanverwante producten niet meer op het sportterrein te gebruiken. Dat dit even wennen is begrijpt het bestuur wel. Het roept derhalve op om elkaar te helpen eraan te denken. “Sportclub Lochem wil de jeugd beschermen en hen een gezond voorbeeld geven”, laat men weten. Daarbij verwijst het bestuur naar de beweging ‘Op weg naar een Rookvrije Generatie’.


www.sportclublochem.nl

Advertenties doorgeplaatst vanuit Berkelbode