Foto ter illustratie. Foto: Liesbeth Spaansen
Foto ter illustratie. Foto: Liesbeth Spaansen Liesbeth Spaansen

Spreekuur Windpark IJsselwind dinsdag 17 mei

Algemeen

EEFDE - Op dinsdag 17 mei is er open spreekuur over Windpark IJsselwind. Van 16.00 tot 19.00 uur zijn de omgevingsmanager van IJsselwind en de omgevingsmanager en projectleider van Waterschap Rijn en IJssel aanwezig in dorpshuis Het Hart Eefde aan de Jolinkweg 2 in Eefde. Tijdens het open spreekuur kunnen geïnteresseerden binnenlopen om hun vragen stellen over de plannen.

Waterschap Rijn en IJssel en burgerinitiatief IJsselwind willen drie windturbines realiseren langs het Twentekanaal ter hoogte van bedrijventerrein De Mars in Zutphen en Eefde West. Eén turbine is van Waterschap Rijn en IJssel en twee van IJsselwind. De turbines hebben een rotordiameter tussen 120 en 138 meter en een maximale hoogte van 187,5 meter. Met deze windturbines nemen IJsselwind en het waterschap hun maatschappelijke verantwoordelijkheid als het gaat om klimaatverandering. Lees voor meer informatie de laatste nieuwsbrief via https://wrij.m19.mailplus.nl/archief/mailing-378260.html of kijk op www.wrij.nl/windenergie.

Planning en procedure
De provincie Gelderland is het bevoegd gezag en beoordeelt de vergunningsaanvraag en start de ruimtelijke procedure. De provincie bereidt nu een Provinciaal Inpassingsplan voor, waarmee het windpark ruimtelijk mogelijk wordt gemaakt. Het inpassingsplan wordt naar verwachting eind juni 2022 ter inzage gelegd. Men kan dan binnen zes weken een zienswijze indienen. De zienswijzen worden betrokken bij de vaststelling van het inpassingsplan. Na de zomer 2022 volgt de besluitvorming over het inpassingsplan door Provinciale Staten. Na het besluit van Provinciale Staten volgt de bezwaar- en beroepsprocedure. Meer informatie over de procedure is te vinden op www.gelderland.nl/windparkijsselwind.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Berkelbode