CycloMedia maakt foto’s in gemeente Lochem. Foto: PR
CycloMedia maakt foto’s in gemeente Lochem. Foto: PR

CycloMedia maakt foto’s in gemeente Lochem

Algemeen

LOCHEM - Vanaf half augustus tot half oktober maakt CycloMedia foto’s in de gemeente Lochem. Met een speciale camera-auto maken zij 360-graden panoramafoto’s vanaf de openbare weg. Zo brengt dit Nederlandse bedrijf de omgeving in beeld.

De gemeente gebruikt deze foto’s bijvoorbeeld voor onderzoek en beheer van de openbare ruimte. Zo kan de gemeente sneller zien welke wegen onderhoud nodig hebben. Ook worden de foto’s gebruikt voor handhaving van de openbare orde en veiligheid en bij het maken of beoordelen van ruimtelijke plannen.

Personen of kentekens worden door CycloMedia onherkenbaar gemaakt. Hier gelden strenge voorwaarden voor. CycloMedia heeft haar activiteiten aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De foto’s worden niet openbaar gebruikt, zo worden ze bijvoorbeeld niet op internet geplaatst. 

Kijk op www.cyclomedia.com voor meer informatie. Voor vragen of bezwaar maken kan men contact opnemen met CycloMedia Technology, Van Voordenpark 1b, 5301 KP Zaltbommel. Of mailen naar privacy@cyclomedia.com.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Berkelbode