Foto: Arjen Dieperink

Bomenstichting: 'De wegen zijn niet onveilig, maar juist het rijgedrag'

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ziet een mogelijkheid om de verkeersveiligheid van de Provinciale wegen te vergroten door het weghalen van obstakels uit de bermen.

Lochem - De Bomenstichting Achterhoek ,opgericht op 7 oktober 2011, geeft hier tegengas. Men onderbouwt dit door een onderzoek van Veilig Verkeer Nederland. Woordvoerder en secretaris van de Bomenstichting Achterhoek, Marjan Houpt: "Veilig Verkeer Nederland stelde vast dat van alle verkeersongelukken op de Provinciale wegen er 90 procent van de verkeersongelukken veroorzaakt wordt door onveilig rijgedrag van de bestuurder. De wegen zijn dus niet onveilig, maar juist het rijgedrag is hiervan de oorzaak. Dit ontstaat, door te hard rijden, gebruik maken van het mobieltje en andere zaken die de bestuurder afleidt van het verkeer."

Dat de bomen aan de Provinciale wegen moeten wijken om de verkeersveiligheid wordt in het schrijven van de Bomenstichting Achterhoek en het Comité Matiging Kapbeleid Slangenburg (mede namens Gelderse Natuur- en Milieu Federatie; Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, Stichting De Woudreus, Stichting Bomenridders Groningen en de Stichting Bomenridders Leeuwarden) aan de minister van tafel geveegd. Houpt:" De bomen hebben een belangrijke taak langs de Provinciale wegen. Het draag in zeer belangrijke mate bij aan de CO2 reductie om aan de doelstellingen van het ondertekende Parijsakkoord te kunnen behalen. Tevens zorgt het voor opname van het fijnstof dat zeer gevaarlijk is voor onze gezondheid en in onze bloedvaten kan komen. Bomen zorgen lang de wegen voor een biotoop aan insecten, deze zijn al dramatisch afgenomen met 80 procent. Tevens biedt het nestruimte aan vogels en vleermuizen."

Beide organisatie vragen zich ook af of alle sloten en kanalen worden gedempt of lantaarnpalen verwijderd worden. Men begrijp dat er voordelen aan het massaal kappen van de bermbomen zit. Het bespaart op onderhoudskosten en opbrengen van verkoop als grondstof en biomassa. Toch herhalen de Bomenstichting Achterhoek en Comité Matiging Kapbeleid Slangenburg hun standpunt. Marjan Houpt: "De N-wegen zijn wegen met een rijke cultuurhistorie en hebben ook een natuurhistorische waarde. Het is een mooi landschapsschoon om tijdens de avondzon lang een door bomen omzoomde weg te toeren. Dit kan men toch de gehele bevolking niet ontnemen daar een klein deel daarvan gevaarlijk rijgedrag vertoont?" Bomenstichting Achterhoek hoopt dat de minister zo spoedig mogelijk op de brief reageert. De stichting ziet zich tot doel het bevorderen van zorg en aandacht en het in standhouden, en waar mogelijk verbeteren.

Meer berichten