De inhoud van het schepnet wordt deskundig beoordeeld door Jan Stronks
De inhoud van het schepnet wordt deskundig beoordeeld door Jan Stronks (Foto: Johan Busger)

Leefgebied amfibieën: 'Veel vis, foute boel'

Van het kamsalamanderonderzoek in Lochem is zo'n tweederde uitgevoerd. Ten noorden van het Twentekanaal, dat Groot Dochteren, Verwolde en Ampsen omvat heeft Stichting Natuur in de Graafschap en Staring Advies 65 poelen onderzocht. Oostelijk van Lochem zijn er voor eind mei nog ruim dertig te gaan. Daarmee is de eerste ‘onderzoeksronde’ klaar.

Door Johan Busger

De poelen verschillen in vorm, diepte en de grootte van 100 tot 9000 vierkante meter. Datzelfde geldt voor begroeiingen in het water en op de oevers. Waar veel elzen of wilgen op de oevers staan en de zon het water niet kan bereiken is er meestal ook weinig begroeiing. Schaduw belemmert de plantengroei onderwater en daarmee ontbreekt het amfibieën aan afzetmogelijkheden voor eitjes. Zo zijn poelen aangetroffen van meer dan 1000 vierkante meter met minder dan 10 vierkante meter door de zon beschenen oever. Zelfs dáár werden (toch) nog bijzondere eitjes aangetroffen. Die eigenaar zal na afloop van het onderzoek het advies krijgen de bomen op de oever vaker als hakhout te gaan beheren. Soms ook enkele stobben geheel te verwijderen. Bevestigd wordt dat de aanwezigheid van een ondiepe, zon beschenen oeverzone met begroeiing onderwater, essentieel is voor een goed functionerende poel. Specifiek van belang voor een adequaat voortplantingswater in de ei-, en larvenfase van amfibieën.

Enthousiasme haalt Jan Stronks (bioloog) bij Staring Advies steeds in meerdere ‘halen’ zijn schepnet door de oeverzone naar de kant. Maar doet dat pas, nadat we eerst samen de ondiepe oevers op eitjes en onderwaterplanten hebben afgezocht en onderzocht. Nauwkeurig wordt de inhoud ‘ontleed’ en door Jan deskundig op soort en naam gebracht. Soms in aanwezigheid van eigenaar / beheerder, die minstens zo enthousiast meedoet. En ook dan blijken er grote verschillen te zijn.

De kleine watersalamander is vrij algemeen in deze regio. Deze wordt bij veel poelen-, met meerdere exemplaren tegelijk uit het schepnet gevist, zoals bij een poel in Groot Dochteren. Naast larven van meer algemene soorten amfibieën en libellen, waterkevers, slakken en tal van andere kleine waterorganismen.

Veel poelen blijken vis te bevatten, soms in grote aantallen en gevarieerd. Dit is zeer nadelig voor de voortplanting van amfibieën. Vissen eten de eitjes van amfibieën en minimaliseren zo het resultaat van de voortplanting. Vooral kleinere populaties, zoals de veel zeldzamere kamsalamander ontwikkelen dan te weinig om zich langdurig in een gebied (met poelen) in stand te kunnen houden. Precies daarom ook is in de eerste ronde al een schepnet ingezet (aanwezigheid vis vaststellen) en de omgeving van de poel beoordeeld op negatieve invloeden op het leefgebied. Dit maakt deel uit van de rapportage met verbetertips, beheermaatregelen en meer, die deelnemers na afloop krijgen.

Meer berichten