Het bestuur van de Belangenverenigng Exel en Omstreken. V.l.n.r. Hilde Buitelaar,Anne Bruggink, Jan Vrielink, Marieke Zweverink, Simone Keppels en Alie Fleerkate. (Foto: Arjen Dieperink)
Het bestuur van de Belangenverenigng Exel en Omstreken. V.l.n.r. Hilde Buitelaar,Anne Bruggink, Jan Vrielink, Marieke Zweverink, Simone Keppels en Alie Fleerkate. (Foto: Arjen Dieperink) (Foto: )

In het belang voor Exel en omgeving

De belangenvereniging Exel en Omstreken (BEO) ontstond in 1986. De vereniging die zich bezig met beleidsmatige zaken die de specifiek de bewoners van Exel en omgeving aangaan. Hierin wil de vereniging de belangen ook verdedigen en daarbij bezig zijn met de ontwikkeling van visieplannen . Ook wil men de onderlinge banden tussen de bewoners versterken en de leefbaarheid in de kern Exel en omgeving verbeteren.

Exel - Iedereen in het gebied van de BEO kan lid worden, personen buiten het gebied die de verenging willen ondersteunen worden automatisch donateur. Op vrijdag 10 mei 1991 werd de akte van de vereniging gepasseerd en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

De huidige voorzitter is Hilde Buitelaar - van Mensvoort. Hilde Buitelaar: "Zo'n 4 jaar geleden ben ik met ons gezin aan de Ampsenseweg komen wonen. Wij werden door de buurt hartelijk welkom geheten en voelden ons thuis tijdens het Exelse feest. In februari 2017 ben ik benaderd voor een bestuursfunctie bij BEO. Ik vind het leuk om me voor Exel en omgeving in te zetten. Dus werd ik bestuurslid en direct gebombardeerd tot voorzitter. Dat is weer drie jaar geleden. Op dit moment telt de BEO 238 leden en 36 donateurs. Zo'n 40 vrijwilligers staan onze vereniging bij."

Om goed contact met de bewoners in het BEO gebied te onderhouden kent de vereniging kent iedere buurt een buurtvertegenwoordiger (een zogenaamde buurtcontactpersoon). De buurtcontactpersoon wordt voor vier jaar benoemd en dit kan één keer verlengd worden. Het bestuur vergadert twee maal per jaar met de negen buurtcontactpersonen. Hilde Buitelaar: "Een taak van de contactpersoon is om onder andere nieuwe bewoners in hun buurt te verwelkomen en een welkomstcadeau te geven. Tevens bezorgen ze het BEO-boekje en informeren over activiteiten van de BEO. Zij zijn het eerste aanspreekpunt van de BEO in hun buurt"

De Belangenvereniging voor Exel en omgeving kent zes verschillende werkgroepen. Zo kent men de activiteiten werkgroep, crea-werkgroep (verzorgt o.a. bloemschikken), AED-werkgroep, ouderenwerkgroep, paasvuur/berm opruimen en de omgevingswerkgroep. De laatste werkgroep zet zich in om Exel veilig bereikbaar te houden bij de ontwikkeling en uiteindelijke aanleg van de noordelijke rondweg om Lochem.

Hilde Buitelaar: "Wij hebben zorgen over het verkeer dat in groten getale de Ampsenseweg gebruikt. Onze kinderen hebben een voorstel gedaan. Gemeente, VVN, politie en de kinderen gaan er binnenkort gezamenlijk aan tafel om tot een oplossing te komen. De kinderen stellen flitspalen / verlichting voor."

Meer berichten