Beiaardier Jan Geert Heuvelman: "Iedereen is welkom om het carillon te bekijken." (Foto: Arjen Dieperink)
Beiaardier Jan Geert Heuvelman: "Iedereen is welkom om het carillon te bekijken." (Foto: Arjen Dieperink) (Foto: )

Heuvelman: een beiaardier met passie

Iedere week wordt het carillon in Lochem bespeeld door de beiaardier Jan Geert Heuvelman. De huidige sierlijke slanke toren met zijn carillon heeft een eeuwenoude historie. Deze toren, daterend uit 1478, werd in 1772 vernieuwd. Dit blijkt uit een steen onder een van de wijzerplaten met het opschrift 'Soli Deo Gloria' anno 1772. In 1904 bood de heer G. Naeff de gemeente een geschenk in de vorm van een carillon.

Door Arjen Dieperink

Lochem - Het geld dat hij ieder jaar besteedde voor een 'kerstpakket' voor de armen in Lochem gebruikte hij deze keer om een cadeau aan Lochem te schenken. Het nieuwe klokkenspel paste echter niet in de 'stompe' torenspits. Vandaar dat de laatste meteen vernieuwd werd en Lochem zijn rijzige en slanke torenspits kreeg. Het carillon, dat bestond uit 27 klokken (het z.g. Paccard spel), klonken in 1905 voor het eerst. De armen in Lochem zouden volgens overleveringen toen hebben gezegd: 'hoor de botten van Naeff eens rammelen'.

Op woensdag 27 januari 1943 ging het gerucht door de stad dat de klokken op last van de Duitse bezetter uit de toren zouden worden gehaald. Dit werd de volgende morgen door de burgemeester bevestigd. Het Lochemse carillon was uitgespeeld, de klokken werden gevorderd om te worden ingezet in de totale oorlog. Om 11.00 uur 's morgens speelde het carillon voor het laatste Hollands vlag, je bent mijn glorie. Twee maanden na de bevrijding werden de klokken in Tilburg teruggevonden. Het carillon is nooit teruggekomen.

Tijdens de bevrijding in april 1945, werd de toren zwaar beschadigd. Na de restauratie in 1960 werd een beiaard van 42 klokken aangebracht en op 10 december 1960 werd dit nieuwe spel voor het eerst ingespeeld. De oude spit van 1904 mat van de ronde trans tot de haan 13 meter, na 1904 29,50 meter.

Beiaardier Jan Geert Heuvelman (34) raakte tijdens zijn middelbare opleiding geïnteresseerd in het carillonspel daar in zijn geboorteplaats Rijssen het carillon uitgebreid werd van 25 (klokkenspel) naar 50 klokken (carillon). Dit zette hem aan het denken en hij ging uiteindelijk naar de HKU conservatorium. Hierna volgden meerdere muzikale studies. Ook speelde hij als vervanger voor zijn voorganger Gert Oldenbeuving wel op het Lochemse carillon. Toen Oldenbeuving met pensioen ging solliciteerde hij voor de beiaardierfunctie in Lochem. Heuvelman: "Ik probeer contact met het publiek te krijgen door Facebook, krant, mail (beiaardlochem@gmail.com), tv, enzovoort. Ook breng ik met regelmaat een bezoek aan de scholen. Ik vertel over het carillon en nodig ze uit om klassikaal een bezoek te brengen aan de beiaard. Eén keer in de zes maanden ga ik de speeltrommel versteken. Deze zorgt op vaste tijden voor de melodieën. Afgelopen keer ontving ik 25 verzoeken. Er dient een balans in de melodieën te worden gezocht. Wij zoeken nog mensen die het carillon een warm hart toedragen en zich er voor willen inzetten. Zij kunnen contact opnemen met fritswits@kpnmail.nl."

Meer berichten