Honderd jaar Sportclub Lochem in 'Land van Lochem'

Lochem - In het tweede weekend van september is het Open Monumentendag. Dit jaar is het thema In Europa. Hiermee sluit het evenement aan bij het Europese jaar van het Cultureel Erfgoed. Het accent ligt op wat ons in Europa bindt, onder meer met aandacht voor internationale architectuurstromingen, wederzijdse inspiratie in kunst en techniek en uitwisseling van kennis en wetenschap.

Ook de historische context waarin monumenten zijn gebouwd en gebruikt zal een bijzonder aandachtspunt zijn. Tot die context behoort ook de historische infrastructuur, waarvan overal in ons land interessante voorbeelden behouden zijn gebleven, zoals kanalen, spoorwegen en handelsroutes. In het oosten en midden van Nederland zijn het de sporen van de oude Hessenwegen, die getuigen van de internationale handel in het verleden. Lochem was opgenomen in het netwerk van de routes, die de Hessen tot ver in de negentiende eeuw volgden om hun handelswaar aan de man te brengen. In het Land van Lochem neemt Eddy ter Braak u mee door de geschiedenis van dit bijzondere fenomeen.

Het tweede grote artikel raakt ook aan de actualiteit, want dit jaar viert Sportclub Lochem het honderdjarig bestaan. Henny Jansen belicht het ontstaan en de ontwikkeling van deze bekende Lochemse sportclub.

Na enkele jaren van afwezigheid is de rubriek “Hartelijke groeten uit Lochem” terug met een aflevering over vier bijzondere, soms ludieke prentbriefkaarten, die door vakantiegasten vanuit Lochem naar het thuisfront werden gestuurd.

Land van Lochem is verkrijgbaar bij de plaatselijke boekhandels en Primera, in Laren en Barchem bij de Supers.

Meer berichten