Onthulling beeld in jubilerende Joppekerk

Joppe - De Joppekerk bestaat 150 jaar. Op 15 augustus wordt het feest van Maria Tenhemelopneming gevierd.

Ter gelegenheid van dit jubileum zal een bronzen plastiek van de Zutphense beeldend kunstenaar Pieter Snijders in het portaal worden onthuld dat mede door steun van de Stichting Vrienden van de rk-kerk te Joppe gerealiseerd is. Tevens heeft de stichting opdracht gegeven aan kunsthistorica Froukje Holtrop om een jubileumboek samen te stellen met veel informatie over de geschiedenis van deze kerk, het gebouw, de geestelijken, haar oprichters (familie Hövell tot Westervlier) en de parochianen. Het boek is voorzien van veel illustraties.

Op bovengenoemde datum zal (voorafgaand aan de H.Mis van het het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming) het plastiek ingezegend worden en na afloop van de H. Mis de officiële presentatie en uitreiking van het eerste exemplaar van het boek '150 jaar Kerk in Joppe' plaatsvinden.

Meer berichten