150 jaar kerk in Joppe

Joppe - Vanwege het 150-jarig bestaan van de kerk in Joppe, heeft Stichting Vrienden van de Rooms-Katholieke Kerk in Joppe, twee initiatieven genomen.

In de eerste plaats heeft de Vriendenstichting aan de Zutphense beeldend kunstenaar Pieter Snijders verzocht een bronsplastiek voorstellende Maria Tenhemelopneming te vervaardigen. Dit bronsplastiek zal geplaatst worden in het portaal van de Joppekerk.

Daarnaast heeft de Vriendenstichting besloten een boek te laten verschijnen. Dit boek, getiteld 150 jaar kerk in Joppe, beschrijft de ontstaans– en ontwikkelingsgeschiedenis van de Joppekerk en van het rooms-katholieke leven dat zich daarin en van daaruit vanaf 1868 tot op de dag van vandaag heeft voltrokken.

De auteur van het boek, de kunsthistorica drs. Froukje Holtrop, heeft daartoe aanwezig bronmateriaal diepgaand onderzocht en heeft vele nabij betrokkenen geïnterviewd. Het resultaat is een bijzonder fraai uitgevoerd en prettig leesbaar boekwerk van + 150 pagina’s vol met (vaak unieke) foto’s. Voor iedereen die zich verbonden voelt met of geïnteresseerd is in de Joppekerk, is dit boek een werkelijke “must have”. Als smaakmaker is er een folder en tevens voorintekenformulier .

Inzegening

Voorafgaande aan de H. Mis ter gelegenheid van het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming op woensdag 15 augustus om 19.00 uur zal pastoor Scheve het bronsplastiek inzegenen. Na afloop van deze mis zal het boek officieel worden gepresenteerd tijdens een interview met en inleiding door Froukje Holtrop.

Het boek is vanaf 15 augustus op bestelling bij de Vriendenstichting of bij boekhandel Bechtle in Gorssel of bij restaurant Het Boshuis in Joppe verkrijgbaar voor 24,90 euro (exclusief eventuele verzendkosten).

Er bestaat echter ook de mogelijkheid om met een aantrekkelijke korting op het boek voor in te tekenen: indien u vóór 15 augustus de bestelbon in de folder invult en instuurt, bedraagt de verkoopprijs (exclusief eventuele verzendkosten) per boek 19,90 euro, mits ook tijdig betaald vóór of op 15 augustus.

www.stichtingvriendenvanderooms-katholiekekerktejoppe.nl

Meer berichten