Erik te Velthuis (eigenaar) en Tim Kollen (bedrijfsleider) op het terrein waar voetgolf gespeeld kan worden. (Foto: Arjen Dieperink)
Erik te Velthuis (eigenaar) en Tim Kollen (bedrijfsleider) op het terrein waar voetgolf gespeeld kan worden. (Foto: Arjen Dieperink) (Foto: )

Waltakke: van boerenbedrijf naar recreatie

In 1816 werd in het buurtschap Nettelhorst, Bolsbeekweg 7, de boerderij Waltakke gebouwd. Het ligt bijna tegen de Bolsbeek, de gemeentegrens en de provinciale grens aan. De boerderijnaam zou volgens overleveringen door het houtverkoop zijn ontstaan. De boerderij werd in 1830 Waltak genoemd en besloeg een gebied van in totaal 364,9 ha. Bestaande uit huis, erf ,bouwland en dennenbos. Eigenaar van het geheel was Baron P.R.J.W. van Heeckeren. De familie van Heekeren verkocht bij de boerderij hout dat men uit de bossen gewonnen.

Nettelhorst – In advertentie in de lokale krant werd het hout aangeboden. "Notaris Schiethart te Lochem, verkoop Vrijdags 28 Februari 1890, des morgens 11 uur aan de Waltakke in Nettelhorst: 1. Voor den Hoog WelGeboren heer Baron van Heekeren van de Heest. Neergehouwen en staande Dennen voor Sporen, Rikken en Brandhout, Snoeiossen, Neergehouwen Brandhout, wit Schelhout, bij de Vrend en Bosman, en Zwegtelbossen. Alles onder de Waltakke…" (Graafschapsbode 26 febr.1890)

In 1932 kocht de familie Te Velthuis de boerderij, tegenwoordig zit de derde generatie en bestierd Erik te Velthuis met zijn vrouw de zaak.

Erik te Velthuis: " In 1993 zijn wij naast onze boerderijactiviteiten, melkkoeien en varkens, een camping begonnen. Uiteindelijk hebben wij in 2000 de keus gemaakt om de varkens weg te doen en zijn wij in 2005 met de groepsappartementen begonnen dat uiteindelijk een gat in de markt was".

Bedrijfsleider Tim Kollen: "De Waltakke is met de tijd meegegroeid. van uitsluitend een camping is het nu een recreatiebedrijf van omvang." In 2007 werd De Waltakke uitgebreid en in 2010 kwam er horeca en de mogelijkheid om indoorvoetbal te doen. Tim Kollen laat met trots het 3 hectare terrein zien. Het indoorvoetbalveld wordt regelmatig gebruikt. Kollen:" In de wintermaanden maken de sportverenigingen gebruikt van het indoorveld. Het biedt de sporter de gelegenheid ten tijde dat het veld niet bespeelbaar is om aan de conditie te blijven werken. Het kunstgras is bij ons in het kader de gezondheid voorzien van kurk, in plaats van rubber."

Behalve sporters komen er ook met grote regelmaat scoutinggroepen en scholen, zoals het Staring College met 275 leerlingen, op bezoek. Het terrein beidt behalve aan binnen activiteiten ook onder andere boogschieten, kanovaren en voetgolf.

Erik te Velthuis: "Wij zijn het gehele jaar open. Dat wij in de vraag voorzien blijkt wel het afgelopen jaar. Iedere weekend hadden wij topdrukte. Het voetgolfterrein hebben wij vernieuwd en er is ook mogelijkheid tot handboogschieten, blaaspijpschieten of varen op de Bolsbeek."

De Waltakke geeft in het buitengebied het voorbeeld dat bij beëindiging van het boerenbedrijf toch leefbaarheid op het platteland blijft.De familie Te Velthuis had 35 jaar geleden wel een vooruitziende blik dat De Waltakke tot een succes heeft gemaakt.

Meer berichten