Bij de markt kan het publiek kennismaken met verschillende aspecten van natuur en landbouw. Foto: Stockpaard Producties.
Bij de markt kan het publiek kennismaken met verschillende aspecten van natuur en landbouw. Foto: Stockpaard Producties. (Foto: STOCKPAARD PRODUCTIES)

Markt en conferentie waar mens, landbouw & natuur elkaar ontmoeten

ZUTPHEN / VORDEN - Op het erf van zorgboerderij Utrica De Vijfsprong aan de Reeoordweg 2A vindt op zaterdag 29 september van 14.00 tot 16.00 uur een bijzonder evenement plaats. Een dertigtal initiatieven die zich allen bezighouden met het thema mens, landbouw en natuur presenteren zich in een marktsfeer aan het publiek. De toegang is gratis.

Wat de initiatieven verbindt is dat ze allen iets te maken hebben met begrippen als duurzaamheid, ontmoeting, natuur, voeding, gezondheid, therapie, biologisch en biologisch-dynamisch en zorg. Denk hierbij aan (zorg-)boeren en tuinders, boomkwekers en houtbewerkers, diëtisten, koks en heel veel meer. Natuurlijk valt er hier en daar ook iets te proeven. Er worden rondleidingen verzorgd over het terrein van de Urtica de Vijfsprong: de kassen, de tuinbouw, de unieke heuvelstal, de kaasmakerij en de ruimtes voor de zorg. De natuurvoedingswinkel met een ruim assortiment biologische en biologisch-dynamische producten is geopend.

De markt en de conferentie zijn een initiatief van Jac Net van het Zutphens ontmoetingscentrum Enkidoe, Henk Poppenk van Urtica De Vijfsprong en Derk Klein Bramel van de sectie landbouw van de Antroposofische vereniging. Jac Net: "Zutphen ligt in een mooie en rijke natuurlijke omgeving. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat er in de omgeving van Zutphen veel initiatieven zijn die de ontmoeting van mens, landbouw en natuur bewust inzetten ten bate van educatie, therapie, zorg, scholing en bewustwording. Veel van deze initiatieven kennen elkaar niet of nauwelijks. Ook is het zo dat veel van deze initiatieven mede geïnspireerd zijn door gezichtspunten uit de antroposofie.

"Uit gesprekken met initiatiefnemers is het voor Ontmoetingscentrum Enkidoe duidelijk geworden, dat een conferentie van deze initiatieven van grote betekenis is voor de verdere ontwikkeling," vertelt Net. "Het doel is elkaar leren kennen, elkaar inspireren, van elkaar leren en een aanzet geven tot het vormen van een netwerk."

Die (besloten) conferentie vindt plaats in de ochtend voorafgaand aan de markt en bestaat uit lezingen van Jac Net, Jesse Mulder en Derk Klein Bramel.

, 'Karakteristieken van Zutphen en omgeving' door Jac Net, 'Tijdsfenomenen' door Jesse Mulder, universitair docent Theoretische Filosofie en Religiewetenschap en 'Samen op zoek naar de betekenis van natuur voor de mens' door Derk Klein Bramel.

Meer berichten