vlnr.: Monique Dijk, Maarten Hoek, Hanjo Haneveld
vlnr.: Monique Dijk, Maarten Hoek, Hanjo Haneveld (Foto: Hans Dijk)

Opbrengst KWF-collecte Lochem

In de eerste week van september heeft in de kern Lochem de KWF kankerbestrijdingscollecte 2018 plaatsgevonden.

Met de inzet van meer dan negentig vrijwilligers heeft dit geresulteerd in een prachtige opbrengst van € 7368.66. Heel hartelijk dank voor een ieder die zich hiervoor ingespannen heeft d.m.v. een bijdrage als gift en/of als vrijwilliger.

Hanjo Haneveld heeft de functie van collecte coördinator 12 jaar met veel enthousiasme vervuld en nu het stokje overgedragen aan Monique Dijk. Als dank werd uit handen van Maarten Hoek, voorzitter KWF Lochem, een bloemetje overhandigd.

De komende jaren heeft het KWF uw inzet weer hard nodig, mocht u zich als vrijwilliger willen inzetten dan kunt u zich aanmelden via de website van het KWF (kwf.nl/collecte).

Meer berichten